בבלי/הוריות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת הוריות

פרק ראשון – הורו בית דין[edit]

פרק שני – הורה כהן משיח[edit]

פרק שלישי – כהן משיח[edit]

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת הוֹרָיוֹת וְהַדְרָךְ עֲלָן