בבלי/הוריות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת הוריות

פרק ראשון – הורו בית דין[edit]

פרק שני – הורה כהן משיח[edit]

פרק שלישי – כהן משיח[edit]

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת הוֹרָיוֹת וְהַדְרָךְ עֲלָן