רש"י/ברכות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
פירוש רש"י על מסכת ברכות

מהדורה[edit]

  • תשלום פירוש רש"י (ילקוט שינויי נוסחאות), רמ"י בלוי ז"ל, זבח משפחה ח"ב עמ' 1 באתר "אוצר החכמה"

תוכן[edit]

פרק ראשון - מאימתי[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.

פרק שני - היה קורא[edit]

יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:

פרק שלישי - מי שמתו[edit]

יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.

פרק רביעי - תפלת השחר[edit]

כו.כו:כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:

פרק חמישי - אין עומדין[edit]

ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:

פרק ששי - כיצד מברכין[edit]

לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.

פרק שביעי - שלשה שאכלו[edit]

מה.מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:

פרק שמיני - אלו דברים[edit]

נא:נב.נב:נג.נג:

פרק תשיעי - הרואה[edit]

נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.ס:סא.סא:סב.סב:סג.סג:סד.

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת בְּרָכוֹת וְהַדְרָךְ עֲלָן

ענפי הנוסח של פירוש רש"י[edit]

ע"פ מחקרים בפירוש רש"י למסכתין, קיים ג' ענפים:

א. נוסח הדפוס, וכן היה לפני האו"ז ותוס' ר"י שירלאון. (ענף אשכנזי-צרפתי).

ב. כת"י לונדון ופרמה, שניהם ממקור אחד כי הרבה טעיות והוספות משותפות לשתיהן. וכן הועתק נוסח זה ברי"ד. (ענף איטלקי)

ג. רש"י שבעין יעקב ודפוסי ספרד. וכן קטעים מכת"י מגירונה. (ענף ספרדי).

ספר הנר דומה לכת"י ל' ופ' ולפעמים לעין יעקב ודפו"ס.

מבדיקה שנערך ב27 שינויים, נוסח כת"י גירונה דומה לנוסח הדפוס 16 פעמים בעוד שלכת"י ל' ופ' דומה רק 7 פעמים (וב4 פעמים הוא שונה הן מנוסח הדפוס הן מנוסח כתה"י).