בבלי/פסחים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי
מסכת פסחים

מהדורות[edit]

  • דקדוקי סופרים באתר "אוצר החכמה" באתר "HebrewBooks"
  • גמרא שלמה (ר"ב נאה)

ח"א (דף ב-ח): באתר "אוצר החכמה" באתר "HebrewBooks"

ח"ב (דף ט-טו): באתר "אוצר החכמה"

  • תכנית ודוגמא להוצאה חדשה ממסכת פסחים, דף מא ע"א, רמ"מ כשר באתר "אוצר החכמה"

קישורים חיצוניים[edit]

תוכן[edit]

פרק ראשון – אור לארבעה עשר[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא.

פרק שני – כל שעה[edit]

כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב.

פרק שלישי – ואלו עוברין[edit]

מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ.

פרק רביעי – מקום שנהגו[edit]

נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו: נז. נז:

פרק חמישי – תמיד נשחט[edit]

נח. נח: נט. נט: ס. ס: סא. סא: סב. סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה:

פרק ששי – אלו דברים[edit]

סה: סו. סו: סז. סז: סח. סח: סט. סט: ע. ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג:

פרק שביעי – כיצד צולין[edit]

עד. עד: עה. עה: עו. עו: עז. עז: עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב: פג. פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו:

פרק שמיני – האשה[edit]

פז. פז: פח. פח: פט. פט: צ. צ: צא. צא: צב. צב:

פרק תשיעי – מי שהיה[edit]

צב: צג. צג: צד. צד: צה. צה: צו. צו: צז. צז: צח. צח: צט.

פרק עשירי – ערבי פסחים[edit]

צט: ק. ק: קא. קא: קב. קב: קג. קג: קד. קד: קה. קה: קו. קו: קז. קז: קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא. קיא: קיב. קיב: קיג. קיג: קיד. קיד: קטו. קטו: קטז. קטז: קיז. קיז: קיח. קיח: קיט. קיט: קכ. קכ: קכא. קכא:

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת פְּסָחִים וְהַדְרָךְ עֲלָן