בבלי/יומא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת יומא


תוכן[edit]

פרק ראשון – שבעת ימים[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:

פרק שני – בראשונה[edit]

כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:כז.כז:כח.

פרק שלישי – אמר להם הממונה[edit]

כח.כח:כט.כט:ל.ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.

פרק רביעי – טרף בקלפי[edit]

לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.מה:מו.מו:

פרק חמישי – הוציאו לו[edit]

מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:נב.נב:נג.נג:נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.ס.ס:סא.סא:סב.

פרק ששי – שני שעירי[edit]

סב.סב:סג.סג:סד.סד:סה.סה:סו.סו:סז.סז:סח.סח:

פרק שביעי – בא לו כהן גדול[edit]

סח:סט.סט:ע.ע:עא.עא:עב.עב:עג.עג:

פרק שמיני – יום הכפורים[edit]

עג:עד.עד:עה.עה:עו.עו:עז.עז:עח.עח:עט.עט:פ.פ:פא.פא:פב.פב:פג.פג:פד.פד:פה.פה:פו.פו:פז.פז:פח.


הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת יוֹמָא וְהַדְרָךְ עֲלָן