בבלי/עבודה זרה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה

פרק ראשון – לפני אידיהן[edit]

פרק שני – אין מעמידין[edit]

פרק שלישי – כל הצלמים[edit]

פרק רביעי – רבי ישמעאל[edit]

פרק חמישי – השוכר את הפועל[edit]

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת עֲבוֹדָה זָרָה וְהַדְרָךְ עֲלָן