בבלי/חגיגה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת חגיגה


חגיגה[edit]

פרק ראשון - הכל חייבין[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:

פרק שני - אין דורשין[edit]

יא:יב.יב:יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:

פרק שלישי - חומר בקודש[edit]

כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:כז.


הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת חֲגִיגָה וְהַדְרָךְ עֲלָן