בבלי/מועד קטן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת מועד קטן


תוכן[edit]

פרק ראשון – משקין בית השלחין[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.

פרק שני – מי שהפך[edit]

יא:יב.יב:יג.יג:

פרק שלישי – ואלו מגלחין[edit]

יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:כז.כז:כח.כח:כט.


הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן וְהַדְרָךְ עֲלָן