רש"י/ברכות/ו/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
גליון מהרש"א
רש"ש
שפת אמת
בית נתן


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


רש"י TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ו TriangleArrow-Left.png א

לוא הקשבת. לשון המתנה היא:

למצותי. בשביל מצותי אשר צויתי לגמול חסד[1]:

לראות. כל השדים העומדים לפניו:

כי כסלא לאוגיא. כשורת חפירה המקפת האוגיא שעושין תחת הגפנים כמו ששנינו (מ"ק דף ב) אין עושין אוגיות לגפנים לאסוף שם מים להשקות הגפן. כסלא הוא תלם של מענה המקפת סביב סביב את תל האוגיא[2] והגפן נטוע בתל ובריש נדרים (דף ו ב) הדין אוגיא להוי פאה:

האי דוחקא דהוי בכלה. פעמים שבני אדם יושבים רווחים ביום השבת [3]שבאין לשמוע דרשה ודומה להם כיושבים דחוקים:

הני ברכי דשלהי. ברכים עייפים:

מאני דרבנן דבלו. בגדי התלמידים שבלים מהר והם אינם בני מלאכה שיבלו בגדיהם:

מחופיא דידהו. באין המזיקים ויושבין אצלם ומתחככים בהם. חופיא לשון חופף ומפספס (שבת דף נ) פריי"ר בלע"ז:

שלייתא דשונרתא. שליית הולד של חתול נקבה:

בוכרתא. הבכורה לאמה:

בת בוכרתא. ואף אמה היתה בכורה:

ולימלי עיניה מניה. ישים ממנה מעט בעיניו. כל לשון נתינה בעין קורהו בלשון גמרא לשון מלוי לפי שבדבר מועט הוא מלא:

גובתא דפרזלא. קנה חלול של ברזל:

ולחתמיה. לקנה:

בגושפנקא דפרזלא. בחותם של ברזל דבמידי דצייר וחתים לית להו רשותא כדאמרינן בכל הבשר בשחיטת חולין (דף קה ב):

במקום רנה. בבהכ"נ ששם אומרים הצבור שירות ותשבחות בנעימת קול ערב:

בעדת אל. בבית מועד שלו:

ומנין לעשרה וכו'. עדה קרויה בעשרה שנא' עד מתי לעדה הרעה הזאת (במדבר יד) יצאו כלב ויהושע[4]:

בקרב אלהים ישפוט. ואין בית דין קרוים אלהים אלא בג' בפ"ק דסנהדרין (דף ג ב):

ויקשב ה'. ממתין להם שם:

אשר אזכיר את שמי. אשר יזכר שמי על[5] מצותי ודברי[6]:

אבא אליך. לשון יחיד הוא:

מכתבן מלייהו. כדכתיב ויכתב ספר זכרון לפניו (סיפא דקרא):

קדמה שכינה ואתיא. קודם שיהיו כל העשרה:

נצב בעדת אל. מעיקרא משמע:

עד דיתבי. כדכתיב ישפוט בשעת המשפט:

עוז לעמו. ומנין שהתפילין עוז הם לישראל דכתיב וראו וגו' ויראו ממך:

מה כתיב בהו. בשלמא בתפילין דידן כתיב שמע (דברים ו) והיה אם שמוע (שם יא) קדש לי כל בכור (שמות יג) והיה כי יביאך (שם) פרשיות שנצטוו בהם לשום זכרון מצותיו של הקב"ה אות וזכרון להם לישראל אלא בדידיה מאי כתיב בהו:

האמרת. לשון חשיבות ושבח כמו יתאמרו כל פועלי און (תהלים צד) ישתבחו:

בשאר בתי מאי[7]. שהרי ארבעה בתים הם:שולי הגליון


  1. ובתלמידי רבינו יונה פירשו "למצותי" מלשון צוות וחבורה. וע"ע ח"א למהרש"א
  2. כסלא היא תלם המענה המקפת סביב את כל העוגיא (ול"ג סביב סביב את תל העוגיא) (תשלום פירוש רש"י).
  3. כשבאין לשמוע (הגהות הב"ח).
  4. יצאו כלב ויהושע שעמהן היו י"ב והם לא היו בכלל (תשלום פירוש רש"י).
  5. על פי מצותי (הגהות הב"ח). ראה הע' בסמוך.
  6. אשר יזכר שמי שם על פי מצוותי ודבריי (תשלום פירוש רש"י).
  7. מאי כתיב בהו שהרי (הגהות הב"ח).

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >