רש"י/עירובין

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רש"י TriangleArrow-Left.png עירובין

·
מעבר לתחתית הדף


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
רמב"ן
רשב"א
ריטב"א
תוספות רי"ד
מהדורה תליתאה ורביעאה

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהר"ם
מהרש"ל
מהר"ם שיף
גאון יעקב
קרן אורה
רש"ש
שפת אמת


שינון הדף בר"ת

פירוש
רש"י
על מסכת עירובין


תוכן[edit]

פרק ראשון – מבוי שהוא גבוה[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:

פרק שני – עושין פסין[edit]

יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:

פרק שלישי – בכל מערבין[edit]

כו:כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:

פרק רביעי – מי שהוציאוהו[edit]

מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:נב.נב:

פרק חמישי – כיצד מעברין[edit]

נב:נג.נג:נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.ס:סא.סא:

פרק ששי - הדר[edit]

סא:סב.סב:סג.סג:סד.סד:סה.סה:סו.סו:סז.סז:סח.סח:סט.סט:ע.ע:עא.עא:עב.עב:עג.עג:עד.עד:עה.עה:עו.

פרק שביעי - חלון[edit]

עו.עו:עז.עז:עח.עח:עט.עט:פ.פ:פא.פא:פב.

פרק שמיני – כיצד משתתפין[edit]

פב.פב:פג.פג:פד.פד:פה.פה:פו.פו:פז.פז:פח.פח:פט.

פרק תשיעי – כל גגות[edit]

פט.פט:צ.צ:צא.צא:צב.צב:צג.צג:צד.צד:צה.

פרק עשירי – המוצא תפילין[edit]

צה.צה:צו.צו:צז.צז:צח.צח:צט.צט:ק.ק:קא.קא:קב.קב:קג.קג:קד.קד:קה.

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת עֵירוּבִין וְהַדְרָךְ עֲלָן