רש"י/פסחים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רש"י TriangleArrow-Left.png פסחים

·
מעבר לתחתית הדף


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
רשב"ם
תוספות
רמב"ן
ריטב"א
ר"ן
תוספות רי"ד

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהר"ם
מהרש"ל
חכמת מנוח
מהר"ם שיף
פני יהושע
צל"ח
גליון הש"ס
חתם סופר
רש"ש
שפת אמת


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה

פירוש
רש"י
על מסכת פסחים

תוכן[edit]

פרק ראשון – אור לארבעה עשר[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.

פרק שני – כל שעה[edit]

כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.

פרק שלישי – ואלו עוברין[edit]

מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.

פרק רביעי – מקום שנהגו[edit]

נ.נ:נא.נא:נב.נב:נג.נג:נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:

פרק חמישי – תמיד נשחט[edit]

נח.נח:נט.נט:ס.ס:סא.סא:סב.סב:סג.סג:סד.סד:סה.סה:

פרק ששי – אלו דברים[edit]

סה:סו.סו:סז.סז:סח.סח:סט.סט:ע.ע:עא.עא:עב.עב:עג.עג:

פרק שביעי – כיצד צולין[edit]

עד.עד:עה.עה:עו.עו:עז.עז:עח.עח:עט.עט:פ.פ:פא.פא:פב.פב:פג.פג:פד.פד:פה.פה:פו.פו:

פרק שמיני – האשה[edit]

פז.פז:פח.פח:פט.פט:צ.צ:צא.צא:צב.צב:

פרק תשיעי – מי שהיה[edit]

צב:צג.צג:צד.צד:צה.צה:צו.צו:צז.צז:צח.צח:צט.

פרק עשירי – ערבי פסחים[edit]

צט:ק.ק:קא.קא:קב.קב:קג.קג:קד.קד:קה.קה:קו.קו:קז.קז:קח.קח:קט.קט:קי.קי:קיא.קיא:קיב.קיב:קיג.קיג:קיד.קיד:קטו.קטו:קטז.קטז:קיז.קיז:קיח.קיח:קיט.קיט:קכ.קכ:קכא.

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת פְּסָחִים וְהַדְרָךְ עֲלָן