רבינו חננאל/עירובין

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רבינו חננאל TriangleArrow-Left.png עירובין

·
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פירוש
רבינו חננאל
על מסכת עירובין

תוכן[edit]

פרק ראשון – מבוי שהוא גבוה[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:

פרק שני – עושין פסין[edit]

יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:

פרק שלישי – בכל מערבין[edit]

כו:כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:

פרק רביעי – מי שהוציאוהו[edit]

מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:נב.נב:

פרק חמישי – כיצד מעברין[edit]

נב:נג.נג:נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.ס:סא.סא:

פרק ששי - הדר[edit]

סא:סב.סב:סג.סג:סד.סד:סה.סה:סו.סו:סז.סז:סח.סח:סט.סט:ע.ע:עא.עא:עב.עב:עג.עג:עד.עד:עה.עה:עו.

פרק שביעי - חלון[edit]

עו.עו:עז.עז:עח.עח:עט.עט:פ.פ:פא.פא:פב.

פרק שמיני – כיצד משתתפין[edit]

פב.פב:פג.פג:פד.פד:פה.פה:פו.פו:פז.פז:פח.פח:פט.

פרק תשיעי – כל גגות[edit]

פט.פט:צ.צ:צא.צא:צב.צב:צג.צג:צד.צד:צה.

פרק עשירי – המוצא תפילין[edit]

צה.צה:צו.צו:צז.צז:צח.צח:צט.צט:ק.ק:קא.קא:קב.קב:קג.קג:קד.קד:קה.

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת עֵירוּבִין וְהַדְרָךְ עֲלָן