מפתחי חכמת אמת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
מפתחי חכמת אמת
והוא
תורת סדר ההשתלשלות

בו יבואר כל סדר ההשתלשלות, מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין, וסדר ההתהוות מן האחדות הפשוטה, כל ענין וענין במדור מיוחד בביאור והבנה, ענין אחר ענין השייך אחריו, בסדר נעים ומתוק מאד. והוא חיבור כמעט יחיד במינו, המאיר עיני נבוכים בדרך האמת. בנוי ומיוסד על ספרי אדירי קדושי עליון זללה"ה, וגם על פי עמקי יסודי תורת הבעש"ט ותלמידיו נ"ע.

חלק ראשון
מאתי הצעיר
שאול בוימאן
ווארשא תרצ"ז


תוכן[edit]

לוח הענינים

רשימת הספרים המובאים בפנים[edit]

א) אגרת הקודש (חלק ב' מס' התניא)

ב) אדיר במרום (להרמח"ל זצ"ל)

ג) אוצרות חיים (להאר"י ז"ל)

ד) אור תורה (להמה"ק ממזריץ זצ"ל)

ה) אשל אברהם (לה"ר מרדכי אשכנזי זצ"ל)

ו) דרך מצוותיך (להרמ"מ זצ"ל מליובאויץ בעל צמח צדק)

ז) הדרת מלך (על מאמר פתח אליהו, מבעל מקדש מלך)

ח) החייט

ט) ויקהל משה

י) חובת הלבבות

יא) חנה אריאל (להרי"א עפשטיין מהומיל זצ"ל)

יב) חסדי דוד (קונטרס נדפס בסוף עץ חיים)

יג) טל אורות

יד) כללי חכמת אמת (קונטרס להרמח"ל זצ"ל)

טו) לקוטי תורה (עה"ת להרב זצ"ל)

טז) מאה שערים (להריקנטי זצ"ל)

יז) מאמר החכמה (להרמח"ל זצ"ל)

יח) מגיד משנה

יט) מסוה משה (על ה"ויקהל משה")

כ) משנת חסידים

כא-לו) מאמרי חז"ל

לז) נחמד ונעים

לח) נפש החיים (להר"ח זצ"ל מוולאזין)

לט) סידור (להרב זצ"ל)

מ) ספר יצירה (המיוחס לאאע"ה)

מא) ספר הברית

מב) עסיס רמונים (קיצור הפרדס להרמ"ק זצ"ל)

מג) עץ חיים (להאר"י זצ"ל)

מד) פלח הרימון (לה"ר הלל מפריטש, תלמיד הרב זצ"ל)

מה) פרדס (להרמ"ק זצ"ל)

מו) פרי עץ חיים (להאר"י ז"ל)

מז) פתחי שערים

מח) קול יעקב (סידור מבעל "שערי גן העדן" זצ"ל)

מט) קונטרס אחרון (מספר ה"תניא")

נ) רמב"ן ז"ל עה"ת

נא) שומר אמונים

נב) שערי אורה

נג) שערי גן העדן

נד) שערי הקדושה (להרח"ו ז"ל)

נה) שער היחוה"א (מספר ה"תניא")

נו) שערי היחוה"א (להר' אהרן הלוי מסטרשלי, תלמיד הרב זצ"ל)

נז) שפע טל

נח) תניא (להרב זצ"ל)

נט) תורה אור (להנ"ל)

ס) תפארת ישראל (להמהרי"ח זצ"ל)