תניא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה


ליקוטי אמרים
תניא
חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים

מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נ"ע. מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאד בדרך ארוכה וקצרה בעזה"י.
ונתוסף בו גם אגרת התשובה מאדמו"ר נ"ע בדרך ארוכה וקצרה כולל כל ענייני התשובה גם אגרת הקודש אשר כתב בכ"י הקדושה ולשונו הטהור.

כל אלה חברו יחדיו תמים מלמעלה מעיר וקדיש משמיא נחית הוא ניהו כ"ק אדמו"ר הגדול הגאון האלקי אור עולם והדרו מופת הדור נזר ישראל ותפארתו קדוש ה' מכובד מרנא ורבנא שניאור זלמן נבג"מ

תוכן עניינים[edit]

ספר של בינונים[edit]

שער היחוד והאמונה[edit]

תבנית:להשלים

אגרת התשובה[edit]

תבנית:להשלים

אגרת הקדש[edit]

תבנית:להשלים

קונטרס אחרון[edit]

תבנית:להשלים