אשל אברהם (אשכנזי)

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר

אשל אברהם

ויטע אשל בביאו"ר שבעה ימי בראשית. וסוד טעמי תורה ואותיות ונקודות עליהם השית.
ועץ הדעת טוב ורע הרוצה לעמוד בסודו ימצא בו מדה גדושית. גם שיעור קומה. והעמדת ארץ על בלימה.
מתוכו ילמד לעמוד בסוד חכמי חרשית. וכמה מאמרי זהר בו מבוארין. ובראש הספר סוד עשר ספירין.
ולעומת זה גם גרדיני טהירין. למען לא יחסר כל בו מפורשות.

הן כל אלה עשתה יד גדולת מרדכי החכם הכולל מקובל אלקי כמהור"ר מרדכי
במהור"ר יהודא ליב אשכנזי נר"ו אשר מלחם אברה"ם אכל איש
בשמושו להחכם החסיד המפורסם איש חי רב פעלים המקובל הגדול
היחיד בדורו כמוהר"ר אברהם רוויג"ו נר"ו.
ועל שם רבו קרא הספר. כי הוא נתן אמרי שפר.
מלבד שאר טעמים המבוארים בההקדמה.
הברה כחמה. וכנדגלות איומה:

נדפס פה ק"ק פיורדא יע"א

בדפוס הגביר מאוד נעלה. פרנס ומנהיג ושתדלן המדינה כהר"ר מאדל יצ"ו מאנשבך אשר נדבו לבו ונשאו רוחו
שהפריז על המדה ליתן אותיותיו וכל כלי הדפוס לכל מלאכת עבודת הקדש בתורת שאלה
ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלמה אמן:

ברשיון אדונינו המושל הגדול הדוכוס יורג פרידריך מרקגראף מברנדנבורג[1] ירו"ם הודו ותנשא כבודו אמן:

בבית הקצין האלוף הראש הפרנס ומנהיג כהר"ר צבי הירש בן הר"ר יוסף סג"ל ז"ל

בשנת וישב עמו בנוה אית"ן לפ"ק:

תוכן (חלקי)[edit]


מהדורות דפוס[edit]

מהדורות שנדפסו בחיי המחבר


הערות שוליים[edit]

  1. קישורים למידע על פרידריך הראשון, מלך בפרוסיה: ויקיפדיה, המכלול.