נקודות הכסף

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
נקודות הכסף - יורה דעה

הלכות שחיטה[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכח

הלכות טריפות[edit]

כטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטס

הלכות מתנות כהונה[edit]

סא

הלכות אבר מן החי[edit]

סב

הלכות בשר שנתעלם מן העין[edit]

סג

הלכות חלב[edit]

סד

הלכות דם[edit]

סהסוסזסח

הלכות מליחה[edit]

סטעעאעבעגעדעהעועזעח

הלכות בהמה וחיה טהורה[edit]

עטפפאפבפגפדפהפו

הלכות בשר בחלב[edit]

פזפחפטצצאצבצגצדצהצוצז

הלכות תערובות[edit]

צחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיא

הלכות מאכלי עכו"ם[edit]

קיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיט

הלכות הכשר וטבילת כלים[edit]

קכקכאקכב

הלכות יין נסך[edit]

קכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלח

הלכות עבודת כוכבים[edit]

קלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנקנאקנבקנגקנדקנהקנוקנזקנח

הלכות רבית[edit]

קנטקסקסאקסבקסגקסדקסהקסוקסזקסח-קסטקעקעאקעבקעגקעדקעהקעוקעז

הלכות חוקות העכו"ם[edit]

קעח

הלכות מעונן ומכשף[edit]

קעט

הלכות כתובת קעקע וקריחה[edit]

קפ

הלכות גילוח[edit]

קפא

הלכות לא ילבש גבר שמלת אשה[edit]

קפב

הלכות נדה[edit]

קפגקפדקפהקפוקפזקפחקפטקצקצאקצבקצגקצדקצהקצוקצזקצחקצטר

הלכות מקואות[edit]

רארב

הלכות נדרים[edit]

רגרדרהרורזרחרטריריאריבריגרידרטורטזריזריחריטרכרכארכברכגרכדרכהרכורכזרכחרכטרלרלארלברלגרלדרלה

הלכות שבועות[edit]

רלורלזרלחרלט

הלכות כבוד אב ואם[edit]

רמרמא

הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם[edit]

רמברמגרמד

הלכות תלמוד תורה[edit]

רמהרמו

הלכות צדקה[edit]

רמזרמחרמטרנרנארנברנגרנדרנהרנורנזרנחרנט

הלכות מילה[edit]

רסרסארסברסגרסדרסהרסו

הלכות עבדים[edit]

רסז

הלכות גרים[edit]

רסחרסט

הלכות ספר תורה[edit]

עררעאערברעגרעדערהרעורעזרעחרעטרפרפארפברפגרפד

הלכות מזוזה[edit]

רפהרפורפזרפחרפטרצרצא

הלכות שלוח הקן[edit]

רצב

הלכות חדש[edit]

רצג

הלכות ערלה[edit]

רצד

הלכות כלאי אילן[edit]

רצה

הלכות כלאי הכרם וכלאי זרעים[edit]

רצו

הלכות כלאי בהמה[edit]

רצז

הלכות כלאי בגדים[edit]

רצחרצטששאשבשגשד

הלכות פדיון בכור[edit]

שה

הלכות בכור בהמה טהורה[edit]

שושזשחשטשישיאשיבשיגשידשטושטזשיזשיחשיטשכ

הלכות פטר חמור[edit]

שכא

הלכות חלה[edit]

שכבשכגשכדשכהשכושכזשכחשכטשל

הלכות תרומות ומעשרות[edit]

שלא

הלכות מתנות עניים וראשית הגז[edit]

שלבשלג

הלכות נידוי וחרם[edit]

שלד

הלכות ביקור חולים ורפואה ונוטה למות וגוסס[edit]

שלהשלושלזשלחשלט

הלכות קריעה[edit]

שמ

הלכות אבילות[edit]

שמאשמבשמגשדמשמהשמושמזשמחשמטשנשנאשנבשנגשנדשנהשנושנזשנחשנטשסשסאשסבשסגשסדשסהשסושסזשסחשסטשעשעאשעבשעגשעדשעהשעושעזשעחשעטשפשפאשפבשפגשפדשפהשפושפזשפחשפטשצשצאשצבשצגשצדשצהשצושצזשצחשצטתתאתבתג