נקודות הכסף/יורה דעה/כח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

נקודות הכסףTriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png כח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
כרתי
פלתי
פרי מגדים - משבצות זהב
פרי מגדים - שפתי דעת
פתחי תשובה
ש"ך
נקודות הכסף (להש"ך)
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז


חכמת אדם


לדף זה באתר "על התורה"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(סימן כ"ח ט"ז ס"ק י"ב) רוצה ליישב דברי הגהת מיימוני בשם מהר"מ והוא דחוק והדבר ברור כמו שרשמתי במראה מקום שלי דהגהת מיימוני מיירי בשנתערבו זה בזה שהרי בהגהת מיימוני כתבו כן על מ"ש הרמב"ם שם נתערב ביין או בדם בהמה רואים אותם כאלו הם מים אם אפשר שיראה מראה הדם שחייב לכסותו כשיעור זה אלו היה מים חייב לכסותו וכתב בהגהת מיימוני על זה חייב לכסות כסתם מתניתין וכ"פ מורי רבינו זצ"ל על השוחט תרנגולת כשרה ושוב שחט אחרת ונתנבלה דחייב לכסות עד כאן לשונו הרי כדפי':

(ס"ק ט"ו) ותמוה הוא כו'. לא קשה מידי ואישתמיטתיה דברי מהרש"ל פרק כיסוי הדם דפסק באמת בדבר דאתיליד ריעותא דמברך קודם שחיטה והיינו כדעת רש"י (וגם נראה דאישתמיטתיה גם דברי רש"י) דכיון שמוציאה מידי נבלה יכול לברך והביאו מהרש"ל שם והבית חדש בסוף סי' י"ט מיהו בשפתי כהן סי' י"ט ס"ק ב' כתבתי דמהירושלמי משמע כהא"ז ע"ש:

(ס"ק י"ז) הקשה על רמ"א. ואין דבריו מוכרחים גם מה שהקשה על בית חדש לא קשה מידי דהא באמת מכסהו אחר כך בעפר אלא דהברכה לא נתקנה לכתחלה על עפר ומהלבוש אין ראייה שלא ראה הד"מ גם הוא לא ראה דברי רמב"ן שהבאתי בש"ך ס"ק כ"ט ומוכרחים אנו ליישב דברי הגאונים שכל דבריהם דברי קבלה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.