שיטה מקובצת/בבא בתרא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
שיטה מקובצת
על מסכת בבא בתראבבא בתרא[edit]

פרק ראשון – השותפין[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז.

פרק שני – לא יחפור[edit]

יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז:

פרק שלישי – חזקת הבתים[edit]

כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו: נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס. ס:

פרק רביעי – המוכר את הבית[edit]

סא. סא: סב. סב: סג. סג: סד. סד: סד: סה. סה: סו. סו: סז. סז: סח. סח: סט. סט: ע. ע: עא. עא: עב. עב:

פרק חמישי – המוכר את הספינה[edit]

עג. עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו: עז. עז: עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב: פג. פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח: פט. פט: צ. צ: צא. צא:

פרק ששי – המוכר פירות[edit]

צב. צב: צג. צג: צד. צד: צה. צה: צו. צו: צז. צז: צח. צח: צט. צט: ק. ק: קא. קא: קב. קב:

פרק שביעי – בית כור[edit]

קב: קג. קג: קד. קד: קה. קה: קו. קו: קז. קז: קח.

פרק שמיני – יש נוחלין[edit]

קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא. קיא: קיב. קיב: קיג. קיג: קיד. קיד: קטו. קטו: קטז. קטז: קיז. קיז: קיח. קיח: קיט. קיט: קכ. קכ: קכא. קכא: קכב. קכב: קכג. קכג: קכד. קכד: קכה. קכה: קכו. קכו: קכז. קכז: קכח. קכח: קכט. קכט: קל. קל: קלא. קלא: קלב. קלב: קלג. קלג: קלד. קלד: קלה. קלה: קלו. קלו: קלז. קלז: קלח. קלח: קלט. קלט:

פרק תשיעי – מי שמת[edit]

קלט: קלט: קמ. קמ: קמא. קמא: קמב. קמב: קמג. קמג: קמד. קמד: קמה. קמה: קמו. קמו: קמז. קמז: קמח. קמח: קמט. קמט: קנ. קנ: קנא. קנא: קנב. קנב: קנג. קנג: קנד. קנד: קנה. קנה: קנו. קנו: קנז. קנז: קנח. קנח: קנט. קנט:

פרק עשירי – גט פשוט[edit]

קס. קס: קסא. קסא: קסב. קסב: קסג. קסג: קסד. קסד: קסה. קסה: קסו. קסו: קסז. קסז: קסח. קסח: קסט. קסט: קע. קע: קעא. קעא: קעב. קעב: קעג. קעג: קעד. קעד: קעה. קעה: קעו. קעו: