רש"י/זבחים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
נוסח מוגה מכתבי־יד ועוד
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
שיטה מקובצת

חי' אגדות מהרש"א
לבוש עם מפרשי הים
מהר"ם שיף
קרן אורה
רש"ש
שפת אמת
בנין שלמה לחכמת בצלאל
אילת השחר


שינון הדף בר"ת


רש"י TriangleArrow-Left.png זבחים

פירוש רש"י על מסכת זבחים


תוכן[edit]

פרק ראשון – כל הזבחים[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו:

פרק שני – כל הזבחים שקבלו דמן[edit]

טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא:

פרק שלישי – כל הפסולין[edit]

לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו:

פרק רביעי – בית שמאי[edit]

לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז.

פרק חמישי – איזהו מקומן[edit]

מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו: נז. נז:

פרק ששי – קדשי קדשים[edit]

נח. נח: נט. נט: ס. ס: סא. סא: סב. סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה: סו.

פרק שביעי – חטאת העוף[edit]

סו. סו: סז. סז: סח. סח: סט. סט: ע. ע:

פרק שמיני – כל הזבחים[edit]

ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו: עז. עז: עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב: פג.

פרק תשיעי – המזבח מקדש[edit]

פג. פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח:

פרק עשירי – כל התדיר[edit]

פט. פט: צ. צ: צא. צא: צב.

פרק אחד עשר – דם חטאת[edit]

צב. צב: צג. צג: צד. צד: צה. צה: צו. צו: צז. צז: צח. צח:

פרק שנים עשר – טבול יום[edit]

צח: צט. צט: ק. ק: קא. קא: קב. קב: קג. קג: קד. קד: קה. קה: קו.

פרק שלשה עשר – השוחט והמעלה[edit]

קו. קו: קז. קז: קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא. קיא: קיב.

פרק ארבעה עשר – פרת חטאת[edit]

קיב. קיב: קיג. קיג: קיד. קיד: קטו. קטו: קטז. קטז: קיז. קיז: קיח. קיח: קיט. קיט: קכ. קכ:


הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת זְבָחִים וְהַדְרָךְ עֲלָן

על דרך העריכה[edit]

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה
מקורות[edit]

לרש"י עמ"ס זבחים קיימים ב' כתבי יד שלמים, והם: כת"י ירושלים וכת"י פריז, מלבד הדפוס ראשון (ויניציאה רפ"ב) באתר "HebrewBooks". וכן קטעים כת"י על עה-עח, פו-פט, וצה- צז (כאן).

מהדורות רש"י[edit]

(ע"פ הנכתב במאמר 'זיהוי התוספות למסכת זבחים כתוספות שאנץ' (רא"א אהרונוב, מכילתא ב) עמ' 38 הע' 53, בתוס' נופך).

הנה מצינו בה' מקומות התייחסות לשני מהדורות של רש"י:

א. בדף ו: ד"ה קרבנות בסוה"ד ונראה בעיני כו', עי' תוס' שם שהביאו דברי רש"י בזה"ל: ויש פירושים שמוגה בהן נראה בעיני כו'.

ב. בדף ח: ד"ה בשאר כדאמ' בפסחים כו', עי' תוס' שם וז"ל: כתוב בקונטרס דלא חזו למילתייהו ורבינו ש"י הגיה כדאמ' בפסחים כו'.