תוספות/זבחים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
פירוש תוספות על מסכת זבחים


תוכן[edit]

פרק ראשון – כל הזבחים[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו:

פרק שני – כל הזבחים שקבלו דמן[edit]

טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא:

פרק שלישי – כל הפסולין[edit]

לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו:

פרק רביעי – בית שמאי[edit]

לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז.

פרק חמישי – איזהו מקומן[edit]

מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו: נז. נז:

פרק ששי – קדשי קדשים[edit]

נח. נח: נט. נט: ס. ס: סא. סא: סב. סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה: סו.

פרק שביעי – חטאת העוף[edit]

סו. סו: סז. סז: סח. סח: סט. סט: ע. ע:

פרק שמיני – כל הזבחים[edit]

ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו: עז. עז: עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב: פג.

פרק תשיעי – המזבח מקדש[edit]

פג. פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח:

פרק עשירי – כל התדיר[edit]

פט. פט: צ. צ: צא. צא: צב.

פרק אחד עשר – דם חטאת[edit]

צב. צב: צג. צג: צד. צד: צה. צה: צו. צו: צז. צז: צח. צח:

פרק שנים עשר – טבול יום[edit]

צח: צט. צט: ק. ק: קא. קא: קב. קב: קג. קג: קד. קד: קה. קה: קו.

פרק שלשה עשר – השוחט והמעלה[edit]

קו. קו: קז. קז: קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא. קיא: קיב.

פרק ארבעה עשר – פרת חטאת[edit]

קיב. קיב: קיג. קיג: קיד. קיד: קטו. קטו: קטז. קטז: קיז. קיז: קיח. קיח: קיט. קיט: קכ. קכ:

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת זְבָחִים וְהַדְרָךְ עֲלָן