מבחן אמריקאי/ברכות/ב/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מבחן אמריקאי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png א

שימו לב - בדף זה ישנם חלקים שאינם מתפקדים כראוי בתצוגת ניידים, לחצו כאן כדי לעבור ל"תצוגת מחשבים", כדי להשתמש בדף בצורה מיטבית

1

כהן שנטמא וטבל, אימתי אוכל בתרומה?

מצאת הכוכבים
אחר הבאת קרבנותיו
משקיעת החמה

2

זמן קריאת שמע של ערבית מתחיל ב...?

סוף האשמורה הראשונה
צאת הכוכבים
מחלוקת

3

מהו סוף זמן הקטר חלבים ואברים?

עלות השחר
חצות
מדאורייתא עלות השחר ומדרבנן עד חצות

4

מפני מה אסרו חכמים לאכול קרבן אחר חצות?

שמא יעלה השחר ויעבור זמן אכילתו
שמא יאכל אחר עלות השחר ויתחייב כרת
באכילת קדשים לא גזרו חכמים עד חצות

5

מדוע פתח התנא בערבית קודם שחרית?

למד זאת מבריאת העולם
ככתוב ובשכבך ובקומך
2 התשובות נכונות

6

"ובא השמש וטהר", מהי ביאת השמש?

צאת הכוכבים
שקיעת החמה
זריחת החמה

7

מה מקדים התנא בדבריו, ערבית או שחרית?

ערבית
שחרית
ערבית אלא אם כן עסק קודם לכן בשחרית

8

מה השייכות בין קריאת שמע לאכילת תרומה

זמן קריאת שמע הוא תוצאה של התר אכילת תרומה
אין שייכות, התנא הזכיר זאת אגב אורחא
רק כהן טהור מותר בקריאת שמע

9

בכמה אופנים אפשר לפרש את המילה "ובשכבך" (בעמוד זה)

3
4
2

10

מהו המקור לחיוב קריאת שמע

בריאת העולם
ובשכבך ובקומך
המשנה הראשונה במסכת


מעבר לתחילת הדף