מבחן אמריקאי/ברכות/ב/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngחיפוש בדף עם כל מפרשיו
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


דיוני הלומדים על
המבחן אמריקאי כאן

לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
ספר הערוך על הש"ס
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngכל הראשונים לדף זה
לבוש עם מפרשי הים
חי' הלכות מהרש"א
הגהות הב"ח
אבן עוזר
פני יהושע
צל"ח
בית מאיר
פתח עינים
גליון הש"ס
קרן אורה
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
בית נתן
אברהם את עיניו
אומר מיהודא
שפת אמת
ערך ש"י
בן יהוידע
שיח השדה
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngכל האחרונים לדף זה

מראי מקומות
עבודה ברורה (בהיברובוקס)
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


מבחן אמריקאי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png א

שימו לב - בדף זה ישנם חלקים שאינם מתפקדים כראוי בתצוגת ניידים, לחצו כאן כדי לעבור ל"תצוגת מחשבים", כדי להשתמש בדף בצורה מיטבית

1 כהן שנטמא וטבל, אימתי אוכל בתרומה?

מצאת הכוכבים
אחר הבאת קרבנותיו
משקיעת החמה

2 זמן קריאת שמע של ערבית מתחיל ב...?

סוף האשמורה הראשונה
צאת הכוכבים
מחלוקת

3 מהו סוף זמן הקטר חלבים ואברים?

עלות השחר
חצות
מדאורייתא עלות השחר ומדרבנן עד חצות

4 מפני מה אסרו חכמים לאכול קרבן אחר חצות?

שמא יעלה השחר ויעבור זמן אכילתו
שמא יאכל אחר עלות השחר ויתחייב כרת
באכילת קדשים לא גזרו חכמים עד חצות

5 מדוע פתח התנא בערבית קודם שחרית?

למד זאת מבריאת העולם
ככתוב ובשכבך ובקומך
2 התשובות נכונות

6 "ובא השמש וטהר", מהי ביאת השמש?

צאת הכוכבים
שקיעת החמה
זריחת החמה

7 מה מקדים התנא בדבריו, ערבית או שחרית?

ערבית
שחרית
ערבית אלא אם כן עסק קודם לכן בשחרית

8 מה השייכות בין קריאת שמע לאכילת תרומה

זמן קריאת שמע הוא תוצאה של התר אכילת תרומה
אין שייכות, התנא הזכיר זאת אגב אורחא
רק כהן טהור מותר בקריאת שמע

9 בכמה אופנים אפשר לפרש את המילה "ובשכבך" (בעמוד זה)

3
4
2

10 מהו המקור לחיוב קריאת שמע

בריאת העולם
ובשכבך ובקומך
המשנה הראשונה במסכת


מעבר לתחילת הדף