הערוך על הש"ס/ברכות/ב/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הערוך על הש"ס TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png א

עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngחיפוש בדף עם כל מפרשיו
צורת הדף


לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהמידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' שיעורים על עמוד זה באתר "קול הלשון"
לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
ספר הערוך על הש"ס
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngכל הראשונים לדף זה
לבוש עם מפרשי הים
חי' הלכות מהרש"א
הגהות הב"ח
אבן עוזר
פני יהושע
צל"ח
בית מאיר
פתח עינים
גליון הש"ס
קרן אורה
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
בית נתן
אברהם את עיניו
אומר מיהודא
שפת אמת
ערך ש"י
בן יהוידע
שיח השדה
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngכל האחרונים לדף זה

מראי מקומות
עבודה ברורה (בהיברובוקס)
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי
מתי [ווען]

ממתי[1] קורין את שמע בערבין (ריש ברכות), פי' ר' מצליח מ"ם הראשון[2] אינו עיקר והוא כמו (תהלים מ"ב ג') מתי אבא ואראה פני אלהים (בראשית ל' ל') מתי אעשה גם אנכי לביתי ויש ששונין מאימתי ואל"ף[3] תוספת כמו א' דאזרוע (ירמי' ל"ב כ"א, ואיוב ל"א כ"ב) זרוע, ותרגום מתי (בראשית שם ועוד) אימתי, והשונה מאמתי אינו משובח שהוא כמו (במדבר י"א ל"א) וכאמתים על פני הארץ[4]:

(ערך מתי)


קאי [זיך פיספן]
(ריש ברכות) תנא היכא קאי ובפרקא קמא וקאי אחד כרעא פי' כמו קאים ועומד עיין ערך אוקי וכן מוקי כמו מוקים:

(ערך קאי)


אר [ליכט]

בר"ג דברכות (ב.) ביאת אורו מעכבתו, פירוש ממאי דהאי ובא השמש וטהר ביאת אורו ומאי וטהר טהר היום, כלומר פנה היום והוא יציאת הכוכבים ועונה וטהר ליום, ודלמא ביאת שמשו ומאי וטהר טהר גברא ועונה וטהר לגברא ועדיין לא פנה היום.[5]

(ערך אר (א))
שולי הגליון


  1. כ"ה לנכון בד' פיזרו וד' ויניציא, וכן שיער במלאכת שלמה דצ"ל, ובד"א בטעות "מתי" (ע"פ יקר הערך).
  2. דפו"ר וכ"י, וכ"ה הגרי"פ בהפלאה שבערכין וראשון לציון. בד"א בשיבוש האל"ף ותיבת "מ"ם" ליתא (ע"פ יקר הערך).
  3. בד"ו והא'.
  4. ועי' מלאכת שלמה בברכות שם.
  5. בכת"י הערך הבא הוא המשך של ערך זה, והעיקר כגי' הכ"י (ע"פ ערוך השלם).
מעבר לתחילת הדף