מבחן אמריקאי/ברכות/ב/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מבחן אמריקאי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


דיוני הלומדים על
המבחן אמריקאי כאן

לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
לבוש עם מפרשי הים
הגהות הב"ח
אבן עוזר
פני יהושע
חדות יעקב
הג"מ יחזקאל לנדא
הגהות הגר"א
הג"מ בצלאל רנשבורג
גליון הש"ס
גליון מהרש"א
רש"ש
אברהם את עיניו
שפת אמת


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


שימו לב - בדף זה ישנם חלקים שאינם מתפקדים כראוי בתצוגת ניידים, לחצו כאן כדי לעבור ל"תצוגת מחשבים", כדי להשתמש בדף בצורה מיטבית

1 'ובא השמש וטהר' מנין שאין הכוונה לזריחת החמה?

מכך שלא כתוב 'ויטהר'
כי בברייתא כתוב שזמן ק"ש הוא מצאת הכוכבים
שתי התשובות נכונות

2 מלבד שלש השיטות המוזכרות במשנה, איזה דעה נוספת יש לסוף זמן קריאת שמע של ערבית?

שעה שעני עומד ליפטר מתוך סעודתו
סוף האשמורה התיכונה
שעה שבני אדם נכנסים לאכול בערבי שבתות

3 עני הנכנס לאכול וכהן האוכל תרומה, איזה זמן קודם?

כהן
עני וכהן חד שיעורא הוא
עני

4 מדוע העני אוכל מוקדם משאר בני אדם?' (רש"י)

עני אינו אוכל מוקדם, כי סתם בני אדם היינו עניים
כי אין לו נר להדליק בסעודתו
כי אכילתו פת במלח ואינו דורש הכנה

5 מהו זמן כהנים המטוהרים לאכול בתרומה?

צאת הכוכבים
זמן טבילת הכהנים קודם בין השמשות
בין השמשות

6 שעה שקידש היום, מהי? (רש"י)

שעת עשיית קידוש על היין
צאת הכוכבים, שקידש היום בודאי
בין השמשות, שקידש היום מספק

7 מהו זמן בין השמשות?

כהרף עין קודם צאת הכוכבים
יותר מחצי מיל קודם צאת הכוכבים
מחלוקת

8 למסקנא, האם אפשר להוכיח מהו זמן ק"ש מהפסוק 'והיה לנו הלילה משמר והיום מלאכה'

לא
ראיה אין אבל יש זכר לדבר
כן, בצירוף הפסוק 'ואנחנו עושים במלאכה גו' מעלות השחר ועד צאת הכוכבים'

9 מתי זמן טבילת הכהנים?

מבעוד יום סמוך לבין השמשות
בין השמשות
תכף אחר טומאתם, אך עליהם להמתין להערב שמש

10 שעה שרוב בני אדם נכנסין להסב, האם בערב שבת או ביום חול? (רש"י)

בערב שבת
ביום חול
מחלוקת


מעבר לתחילת הדף