אברהם את עיניו/ברכות/ב/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אברהם את עיניו TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png א

עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngחיפוש בדף עם כל מפרשיו
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
ספר הערוך על הש"ס
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngכל הראשונים לדף זה
לבוש עם מפרשי הים
חי' הלכות מהרש"א
הגהות הב"ח
אבן עוזר
פני יהושע
צל"ח
בית מאיר
פתח עינים
גליון הש"ס
קרן אורה
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
בית נתן
אברהם את עיניו
אומר מיהודא
שפת אמת
ערך ש"י
בן יהוידע
שיח השדה
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngכל האחרונים לדף זה

מראי מקומות
עבודה ברורה (בהיברובוקס)
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


מסכת ברכות
דף ב' ע"א

משנה ראשונה 'מאימתי 'קורין 'את 'שמע בערבית. נ"ל לרמוז דר"ת הוא אמ'ת והוא דבא לרמוז כמו שדרשו והיה אמונת זה סדר זרעים וברכות תחילת סדר זרעים ולזה רמזו בראש אמיר אמ"ת.

א"נ דבא לרמוז רבי בתחילת המשניות כתחילת התורה שדרשו דורשי רשומות בראשית' ברא' אלהים' ס"ת אמ"ת ולכן נעוץ סופה בתחילתה ס"ת של ריש חמשה חומשי תורה עם ר"ת של ששה סדרים ועיין בספר מגלה עמוקות אופן ס"ג ואופן מו"ר.

א"נ דרצה לרמוז דאחר ק"ש תיקנו אמח ויציב ואמת ואמונה. וזה רמז קרא בתמניא אפי ראש דברך אמת דהוא תחילת התורה בר"ת כנז' ובס"ת ברא' אלהים' לעשות' ולעולם השומר אמת לעולם כל משפט צדקך תורה שבע"פ ששה סדרים מתחילין באמ'ת:


האי ובא השמש ביאת השמש. יש לדקדק דתי' האי נראה אך למותר ואפ"ל דכיון דאמר קרא וזרח השמש ובא השמש מינה תוכיח דהוא שקיעת החמה ולכן דייק לומר האי ובא השמש:

עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף