אברהם את עיניו/ברכות/ב/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אברהם את עיניו TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngחיפוש בדף עם כל מפרשיו
צורת הדף


לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהמידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' שיעורים על עמוד זה באתר "קול הלשון"
לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
לבוש עם מפרשי הים
חי' הלכות מהרש"א
הגהות הב"ח
אבן עוזר
פני יהושע
חדות יעקב
צל"ח
הג"מ יחזקאל לנדא
הגהות הגר"א
בית מאיר
הג"מ בצלאל רנשבורג
גליון הש"ס
גליון מהרש"א
רש"ש
בית נתן
אברהם את עיניו
שפת אמת
בן יהוידע

מראי מקומות
עבודה ברורה (בהיברובוקס)
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


דף ב' ע"ב

אר"י בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא וא"א לעמוד עליו. הרב הבונה (על עין יעקב) שם כתב וז"ל יורה גדולתו ותפארתו ית' שהוא לבדו יודע נקודת סוף היום ותחילת היום כארז"ל בב"ר פ"י וכו' וכן אנו אומרים ומבדיל בין יום ובין לילה ה' צבאות שמו זת"ר. ואפי' בחצות לילה הנקודה אמר משה כחצות כדלקמן ד"ד ע"א ועיין בספר ברית שלום ס' בא ובזה יובן כונת דוד מלך ישראל ע"ה בתהלים סי' ע"ד ולך יום אף לך לילה אתה הכינות מאור ושמש וק"ל:

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף