מהר"צ חיות/ברכות/ג/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


דיוני הלומדים על
המהר"צ חיות כאן

לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
לבוש עם מפרשי הים
פני יהושע
חדות יעקב
הג"מ יחזקאל לנדא
קרן אורה
מהר"צ חיות
רש"ש
שפת אמת
שיח השדה


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


מהר"צ חיות TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png א

דף ג' ע"א

גמרא. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. שאין נכנסין לחורבה וכו'. נ"ב ק' ע"ד רש"י (שבת ק"ח ע"א) ד"ה מאי עד שיבא אליהו ויאמר. ופירש"י איסור והיתר אין תלוי בו דלא בשמים הוא ע"ש. ואיך למד הש"ס דינים אלו מאליהו.

ואפשר לומר דאם אליהו אומר דינים מצד הנבואה, אזי שייך לא בשמים היא, ואין נביא רשאי לחדש דבר. אבל אם אומר מלתא בטעמא מה ששמע מפי חכמים אחרים, אזי שומעין לו כמו שמצינו (עירובין מ"ב ע"ב) דרצה הש"ס לומר דהנהו שב שמעתתא, אליהו הנביא אמרם מה ששמע בבית המדרש ע"ש:


רש"י ד"ה ושמר. והמתין כמו שומר אמונים. נ"ב עיין רש"י (ישעיה כ"ו) שפירש גם כן שומר אמונים היינו ממתין כמו ושמר ה' אלהיך לך את הברית (דברים ז'). אולם רש"י בחומש שם ריש עקב פירש קרא ושמר לך ישמור לך הבטחתו ולא לשון המתנה וצ"ע:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף