שאלות חזרה/ברכות/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף ג[edit]

כמה אשמורות בלילה?


מדוע לא אמר רבי אליעזר זמן מדוייק לתחילת זמן קריאת שמע של ערבית, ומהם סימני האשמורות ועל איזה זמן באשמורה הם מורים.?


מה למד רבי יוסי מאליהו הנביא כשהתפלל בחורבה?


מפני מה אין נכנסים לחורבה ומדוע נצרכים כל הטעמים?


מתי קם דוד המלך?