ריטב"א/מועד קטן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
חידושי
הריטב"א
על מסכת מועד קטן


תוכן[edit]

פרק ראשון – משקין בית השלחין[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא.

פרק שני – מי שהפך[edit]

יא: יב. יב: יג. יג:

פרק שלישי – ואלו מגלחין[edit]

יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט.