עמר נקא/דברים/כו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

עמר נקא TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כו

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

והיה כי תבא וכו' זית שמן זית אגורי וכו' פי' זית ששמנו מאוסף לתוכו כולו כאחד כמו היין בתוך הענבים ואינו מפוזר בכל הגרגיר כמו זתים שלנו כך מפרשין העולם. ויש בירושלמי כל הזתים גשמים יורדין עליהם ופולטין שמנן אבל זה אינו פולט וקשה מה זה שפי' רש"י מקראי זה בכאן שהרי אינו כתו' בפרשה זו. וי"ל משום דאמר לעיל שהבכורים באין מז' המינין לא יותר ושמא יקשה לך מה שכתו' זית שמן ותסבור שהן ב' דברים ותחשוב שיצטרך להביא הבכורים מן הזתים ומן השמן. וגם יקשה לך פי' דבש האמור להלן ותחשוב שהוא דבש צרעין ותתמה מזה שהרי אינו מגדולי קרקע לכך פי' זית שמן זית אגורי וכו' ודבש הוא דבש תמרים כי היכי דלא יקשה לך מידי. ולמעלה בפרשת עקב כתבנו הטעם למה שינה רש"י פירושו (נ"ל שפי') שלא פי' זית שמן בכאן שלא פירשו להלן ועיין שם. ואחר שפי' דיוק המ"ם דמראשית פעם אחרת להודיע היאך יכול להבחין הראשית הזה:

ה[edit]

ארמי אובד אבי וכו' שהאומות חושב להן הקב"ה מחשבה למעשה וכו' אבל לישראל אין הקב"ה מצרפה למעשה כדכתי' און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה' אלא א"כ הוא מחשבת ע"ז שאז מצטרפה למעשה כדכתי' בספר יחזקאל למען תפוש את בית ישראל בלבם:

י[edit]

והנחתו מגיד שנוטלו אחר הנחת כהן וכו' קשה מנא לו וי"ל משום שנ' למעלה ולקח הכהן הטנא מידך ועכשיו חזר וכתב והנחתו ועל כרחך צריך אתה לומר שהבעל נוטל ואחר הנחה ראשונה:

יא[edit]

והגר אשר בקרבך מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר לאבותינו אמנם הרמב"ם כתב בהלכות בכורים שמביא וקורא דהואיל ונתנה הארץ לאברהם ונקרא אב המון גוים שפיר קאמר ולאבותינו:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.