עמר נקא/בראשית/מט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

עמר נקא TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png מט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ואגידה לכם בקש לגלות הקץ לבניו ונסתם ממנו וכו' קשה מנא לו י"ל מדכתיב באחרית הימים והוא לשון ימות המשיח כד"א והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' וכו' וכן במקומות הרבה מצינו שימות המשיח נקראו אחרית לכך פי' כן:

ג[edit]

וראשית אוני היא טפה ראשונה לו קשה דהא אמרינן אין אשה מתעברת מביאה ראשונה י"ל כדאית' בגמ' האמהות ממעכות הם באצבע היו ולכך נתעברה מביאה ראשונה והיא טפה ראשונה:

ה[edit]

מכרותיהם כלי זיין וכו' ד"א בארץ מגורתם וכו'. קשה מאי ד"א י"ל דלפי' הראשון אין לו דומה במקרא כי הוא לשון יוני וזה דבר זר מעט לכך פי' ד"א לשון גרות שדומה לו מכרותיך ומולדותיך והוא לשון עברי ממש ויש לו דמיון במקרא:

ז[edit]

ארור אפם אפי' בשעת התוכחה לא קלל אלא אפם וזהו שכתוב מה אקוב לא קבה אל. פי' יעקב קרוי אל כדכתי' לעיל בסדר וישלח:

אחלקם ביעקב אפרידם זה מזה שלא יהא לוי במנין השבטים וכו' ד"א אין לך עניים וסופרים וכו'. קשה מאי ד"א י"ל דלפי' הראשון אינו נופל לשון ביעקב ובישראל שהרי אחד מהם בכלל שבטי ישראל והשני אינו בכללם לכך פי' ד"א אין לך עניים וסופרים וכו' שעכשיו שני שבטים אלו נפוצים ומחולקים בישראל:

כא[edit]

הנותן אמרי שפר כתרגומו וכו'. ד"א על מלחמת סיסרא נתנבא וכו' קשה מאי ד"א י"ל דלפי' הראשון שמדבר בפירות ארץ נפתלי קשה מעט שאין נופל לשון שלוח בפירות לכך פי' ד"א על מלחמת סיסרא נתנבא שנא' שם לשון שלוח שנאמר בעמק שולח ברגליו:

כב[edit]

בנות צעדה עלי שור וכו' ואונקלוס תרגם תרין שבטין יפקון מבנוהי וכת' בנות על שם בנות צלפחד שנטלו חלק בשני עברי הירדן פי' דבר זה כמו שפי' רש"י בפרש' פנחס בפסוק נתן תתן שפי' שם נתן תתן שני חלקים חלק אביהם שהי' מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר לכך אמ' שנטלו בשני עברי הירדן שהנחיל להם משה בארץ סיחון ועוג והנחיל להם יהושע ג"כ בעבר הירדן ככתו' בספר יהושע והיה זה משני ששבט המנשה נחלק לחצאין למחציתו הנחיל משה בארץ סיחון ועוג ככתוב בתורה ולמחציתו הנחיל יהושע בארץ כנען ככתוב בס' יהושע:

לג[edit]

ויגוע ויאסף ומיתה לא נאמרם בו אמרו רז"ל יעקב אבינו לא מת קשה אם לא מת היאך קברוהו ושאוהו וחנטוהו י"ל שהכל נראה להם כאלו עשו כן וכן מקשה ומתרץ בגמ' דתענית בעניין זה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.