מראי מקומות/דברים/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ד[edit]

וְאַתֶּם֙ הַדְּבֵקִ֔ים בַּה' אֱלֹהֵיכֶ֑ם חַיִּ֥ים כֻּלְּכֶ֖ם הַיּֽוֹם

בס' 'גאון ישראל' על רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, עמ' 75 הביא בזה בשם הקדמת 'נחמת ציון - נשים-נזיקין' לרמב"צ גוטפרב, בשם סידור 'התהלה והתפארת' (לרי"מ שטרן) בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שביאר דאתא קרא לאפוקי מג' טעויות הפילוסופים וללמדנו: א. חיים - שאפשר לידבק בה' גם מחיים. ב. כולכם - שכל איש ישראל ללא יוצא מן הכלל מסוגל לזה. ג. היום - אפשר לעשות זאת בכל עת ובכל שעה מיד. עכ"ד. וראו שם עמ' 76 דברי הגר"ח ברים זצ"ל על הפירוש ועל אומרו.