מראי מקומות/שמות/כ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png כ

יח[edit]

ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם[edit]

תחילה אמר שלא יראו ולבסוף אמר שמטרת הקולות בעבור תהיה יראתו על פניכם. וביאר האור החיים שאל תיראו שמא ידבר עמכם עוד, כי בפעם אחת סגי שע"י שדיבר עמכם פעם עשה אתכם נס שתהיו מובדלים לטובה ובזה פסקה זוהמתם באמצעות דבר האלוקים. כי צלם אלקי אשר יצר ה' את האדם בצלמו חזר לקדמותו.

נסות אתכם[edit]

האור החיים ביאר שהוא מלשון נס, שרוממם אתכם והבדלכם על ידי זה.

כא[edit]

לא תבנה אתהן גזית[edit]

בו אי אתה בונה אבל אתה בונה בהיכל ובקדשי הקדשים

במכילתא (מסכתא דבחודש יא) דרשו לא תבנה אתהן גזית, בו אי אתה בונה אבל אתה בונה בהיכל ובקדשי הקדשים. ומה אני מקיים "ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו" (מלכים א' ו ז), בבית אינו נשמע אבל בחוץ נשמע.

וכן דעת רבי נחמיה בתוספתא (סוטה פט"ו ה"א), אך דעת רבי יהודה שם שאף על אבני המקדש נאמר "והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה".

שימוש בשמיר לחיתוך אבני המזבח

דעת הרמב"ן שאם בא לסתת אותן [-את אבני המזבח] בכלי חסף או בשמיר, הרי זה מותר. ואילו דעת התוספות בחולין (יח. ד"ה וכמה) שהשמיר לא התאים לסיתות אבני המזבח, זאת מאחר שעל אבני המזבח להיות חלקות בצורה מושלמת, שלא תחגור בהם הציפורן, ואילו חיתוך השמיר לא הגיע לרמה זו והיו בו פגימות קלות[1].שולי הגליון


  1. להרחבה ע"ע *שמיר.
< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף