מיני תרגומא/שמות/כ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מיני תרגומא TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png כ

שם כ' פסוק ט"ז ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות תרגום אונקלוס וְלָא יְמַלֵל עִמָנָא כך איתא לפנינו. אכן נוסחת המורה נבוכים וגם ברמב"ן ולא יתמלל עמנא מן קדם ושניהם נותנים טעם לשבח שבשאר מקומות לא תרגם כך כי תרגם וידבר אלהים את כל הדברים ומליל ה' וכן בכל מקום וידבר ה' ומליל ה' ולמה הכא דוקא שינה לתרגם בהוספה על העברי וכל הרוצה לעמוד בסודו יטול את השם משם בביאורה בהרמב"ן ובסוף דבריו ומן המופלא בחכמת אונקלוס שלא הזכיר במעמד הר סיני יקרא דה' או מימרא דה' וכו' וכן ראיתי בנוסחאות מדוקדקות ויעל משה אל הר [שמות סימן כ"ד פסוק י"ג] וסליק משה לטורא דה' כי אחרי מתן תורה יאמר כן וכתיב ויסעו מהר ה' עכ"ל. ברם בכל החומשין שלפנינו לא השגיחו על זה ונדפס וסליק משה לטורא דאיתגלי עלוהי יקרא דה' וכן בקרא ויסעו מהר ה' [בהעלותך סימן יו"ד פסוק ל"ג] ונטלו מטורא דאיתגלי עלוהי יקרא דה':

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף