מראי מקומות/שמות/טו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png טו

פסוק טז[edit]

תפול עליהם אימתה ופחד וגו'[edit]

החתם סופר (ח"ח קובץ תשובות סימן יח) ביאר ע"פ מה שמצינו בחז"ל (ב"ר סג ח) על דוד המלך שהיה אדמוני עם יפה עינים, ששפך דמים ברשות סנהדרין עיני העדה, ואעפ"כ נאמר לו (ד"ה א' כב ח) אתה לא תבנה בית כי דמים הרבה שפכת.

ולפי זה יש לבאר שכך אמר משה, אילו זכור אותו הדור לכבוש את ארץ ישראל בלי חרב אלא רק 'תפול עליהם אימתה ופחד', אז היו זוכים בעצמם לבנות את בית המקדש, והיה מתקיים בהם 'תביאמו וגו' מקדש השם' וגו', אבל כיון שלא זכו לזה ושפכו דמים לכן לא נבנה בית המקדש אלא רק ת' שנים לאחר מכן.

פסוק כו[edit]

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך[edit]

וקשה אם לא ישים המחלה למה הרפואה. ונראה לפרש דהנה ידוע אשר חולת הגוף נמשך מחולת הנפש, וזהו כי אני ד' רופאך פי' רפואת הנפש, וממילא כל המחלה לא אשים עליך (מאמר מרדכי (נדבורנא)).

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף