עמר נקא/שמות/טו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

עמר נקא TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png טו

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

כי גאה גאה שנתגאה על כל גאה. ד"א ליל כל השירות. עוד ישבו נוספות וכו' קשה מאי ד"א י"ל שלפי הפי' הראשון היה לו לינקד גאה גאה בצרי אם פירושו שנתגאה על כל גאה לכך פי' ד"א:

ב[edit]

ואנוהו אונקלוס תרגום לשון נוה שאנן וכו' ד"א לשון נוי. קשה מאי ד"א י"ל שלפי הפי' הא' אינו מענין הפרשה שהרי כתי' אחריו וארוממנהו ואינן דומין זה לזה לכך פי' ד"א אספר נויו ושבחו שהוא מענין הפרשה והוכפל הענין במלות שונות ואנוהו וארוממנהו כמנהג:

ה' שמו מלחמותיו לא בכלי זיין אלא בשמו הוא וכו' ד"א אף בשעת שנלחם אוחז במדתו לרחם וכו' קשה מאי ד"א י"ל שלפי הפי' הראשון לא נתפרש כלל למה הזכיר שם ה' שהוא מדת רחמים אצל מלחמה לכך פי' ד"א שאף בשעה שהוא בעל מלחמות ה' שמו שהוא מרחם וכו':

ט[edit]

אריק חרבי אשלוף וכו' עד ולדחוק ולפרש אריק חרבי כמו וירק את חניכיו אזדיין וכו'. אין להקשות שלמעלה בפרשת לך לך כתיב וירק את חניכיו וזרז וכן אריק חרבי ולמה ברח עתה מלפרשו כן שכן דרך רש"י במקומות הרבה שהוא מפרש במקום אחד פי' אחד ובמקום אחר פי' אחר כפי משמעות המקרא במקום ההוא וכן פירש את הרקיע תקנו והעמידו על עמדו וכן ועשתה את צפרניה ובפ' תצא פי' יעשתה את צפרניה תגדלם וכו' וזה דרכו במקומות הרבה:

יד[edit]

יושבי פלשת על שהרגו בני אפרים שמהרו את הקץ ויצאו כמו שמפורש בדברי הימים והרגום אנשי גת תמה אני לומ' שמהרו כל כך את הקץ שהרי עדיין אפרים אביהם קיים שהרי כתוב שם ויתאבל עליהם אפרים אביהם ימים רבים. מהר"ר:

יט[edit]

כי בא סוס כאשר בא סוס פרעה פי' שאין זה נתינת טעם למה שלמעלה הימנו כי מה עניין זה לזה לכן אין לפרש כי כמשמעו אלא הרי זה תחלת עניין אחר ופירוש הפסוק כך הוא כאשר בא סוס פרעה בתוך הים השיב ה' עליהם את מי הים וכו':

כ[edit]

הנביאה היכן נתנבאה כשהיתה אחות אהרן קודם שנולד משה וכו' ד"א אחות אהרן לפי שמסר עצמו עליה וכו' קשה מאי ד"א י"ל שלפי הפי' הראשון היה לו לכתוב אחות אהרן הנביאה והיה משמע יותר מפורש שנתנבאה כשהיתה אחות אהרן לכך פי' ד"א שלפי שמסר נפשו עליה וכו' דשעכשיו אין מלת הנביאה נקשרת עם אחות אהרן אלא כל אחד עניין בפני עצמו ומה שמסר אהרן נפשו עליה בשעה שנצטרעה הוא שאמ' למשה בעבורה אל נא תהי כמת וכו' כדי שיתפלל עליה כי הוא לא הוצרך לתפלה כי לא נצטרע:

כה[edit]

שם שם לו במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שבת פרה אדומה ודינין ובהרבה נוסחאות כתו' בהן ג"כ כבוד אב ואם בשלמא פרה אדומה דכתי' חק ודינין דכתי' משפט אלא שבת וכבוד אב ואם מנא לו. ונ"ל משום דבדברות אחרונות כתו' גבי שבת כאשר צוך ה' אלהיך ואין לומ' כאשר צוך בדברות הראשונות משום דקיימא לן זכור ושמור בדבור אחד נאמרו וכן בדברות אחרונות בכבוד אב ואם כתי' כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה'. אלהיך. מהר"ר:

כו[edit]

כל חקיו דברים שאין בהם אלא גזרת מלך ויצר הרע מקטרג וכו' כגון לבישת שעטנז ואכילת חזיר ופרה אדומה נראה דנקט הכי מפני שיש בהן דבר והפכו לבישת שעטנז גדילים תעשה לך אף מן הכלאים אכילת חזיר הותר כל ימי כבוש וחלוק פרה אדומה מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים.


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.