רבי בצלאל רנשבורג/ברכות/ב/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
לבוש עם מפרשי הים
הגהות הב"ח
אבן עוזר
פני יהושע
חדות יעקב
הג"מ יחזקאל לנדא
הגהות הגר"א
הג"מ בצלאל רנשבורג
גליון הש"ס
גליון מהרש"א
רש"ש
אברהם את עיניו
שפת אמת


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


רבי בצלאל רנשבורג TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png ב

דף ב' ע"ב

רש"י ד"ה בין השמשות דר' יהודה מהלך חצי מיל וכו'. נ"ב תימא דזהו בין השמשות דרבי נחמיה בשבת (דף לד ע"ב) אבל בין השמשות דרבי יהודה פליגי ביה אמוראי התם דלרבה הוא תלתא רביעי מיל ולרב יוסף תרי תלתי מיל וצ"ע רב. שוב ראיתי שהרגיש בזה בעל עטרת ראש ובשו"ת שאגת אריה סס"י ג' דף ד' ע"ד ושניהם כתבו שטעות סופר הוא ברש"י, ולא ידעתי מה יענו לפרש"י בנדה דף נג ע"א בד"ה בין השמשות דר' יהודה וכו' חצי מיל וכן כתב ה"ה פ"ט מהא"ב הי"ג וכי בכל אלה יאמרו טעות סופר הוא:

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף