גליון מהרש"א/ברכות/ה/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת
מאירי
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
חדות יעקב
פתח עינים
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
בית נתן
שפת אמת
בן יהוידע
בניהו
שיח השדה

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


גליון מהרש"א TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ה TriangleArrow-Left.png ב

דף ה' ע"ב

גמרא נגעים ובנים אינן יסורין. עיין כסף מזוקק (דף קס"ו[1]) וק"ל:

שם. לעיין מר במיליה. עיין בספר בינה לעתים (ריש דרוש נב):

שם. כל הנותן מטתו. עי' הרמ"ע מפאנו (סימן ו'):

שם. רש"י ד"ה צפון לדרום. עי' אהבת עולם דף מ"ט[השלם מקור]:

שם. ראשה ומרגלותיה. עיין תשובת מנחם עזריה (סימן ג') הביאו המג"א (סימן ג' סק"ז):

ע"ב. תוספות ד"ה והאמר רבי יוחנן דין גרמא. עיין רצוף אהבה סימן ד'[2]:

ד"ה כל הנותן. עיין רצוף אהבה סימן ו'[3]:שולי הגליון


  1. בדפוס ונציה שפ"ח.
  2. למעלת יסורי אהבה. בדפוס וירונה ת"ט.
  3. למעלת דרך ארץ. בדפוס וירונה ת"ט.
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף