אבן שלמה (שיק)/ברכות/ה/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבן שלמה (שיק) TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ה TriangleArrow-Left.png ב


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת
מאירי
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
חדות יעקב
פתח עינים
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
בית נתן
שפת אמת
בן יהוידע
בניהו
שיח השדה

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


שם דף ה' ע"ב

רש"י ד"ה דהוו להו בנים ומתו דהויא להו יסורים של אהבה שהאבלות מכפרות על עונותיו. צריך להבין דברי רש"י, דהא רש"י פירש בעמוד א' (ד"ה יסורין) דיסורים של אהבה היינו בלא שום עון רק להרבות שכרו בעולם הבא. ויש ליישב דכוונת רש"י הוא שהאבילות מכפרת על עונותיו. ומה שלא נשאר לו בנים זהו יסורים של אהבה:

שם תוספות ד"ה והאמר רבי יוחנן דין גרמא דעשיראה ביר פירש"י וכו'. ותימא דהא מסיק וכו'. ואי משום בנות וכו'. דבריהם צריכים ביאור דמאי תירוץ הוא זה. ואי משום בנות שהיו להם בנות אם כן תיקשה הרי כמה צדיקים שלא היה להם לא בנים ולא בנות. שוב ראיתי שהמפרשים הרגישו בזה וספר עטרת ראש מגיה בדברי התוספות.שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף