אבן שלמה (שיק)/ברכות/ד/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבן שלמה (שיק) TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ד TriangleArrow-Left.png א


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
לקוטי שלמה
שפת אמת


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


שם דף ד' ע"א

רש"י ד"ה לימרו כר"א כו' דוודאי כל שדעתו לישן כבר שכב וישן. קשה עיין לקמן דף ט' ע"א ברש"י ד"ה רבנן פליגי עלך כו' ומיהו בהא פליגי אדר"א. דאלו ר"א סבירא ליה זמן עסק שכיבה אינו אלא עד האשמורה הראשונה ולרבנן עד חצות כבר הקשו המפרשים על דברי רש"י ויש ליישב קצת דאף דבני ר"ג מספקא להו אף על פי כן הש"ס לא סבירא ליה הכי לומר לפי האמת כך. אך לכאורה קשה על הש"ס מאי פריך הלא במתניתין מבואר להדיא בסיפא. ולא זו בלבד אמרו כו' משמע דאינו אלא משום הרחקה. ויש לתרץ דמסיפא דמתניתין נוכל לומר דר"ג מחולק עם ת"ק בדברי רבנן [עיין בספר פני יהושע ד"ה ואי כר"ג ס"ל]:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף