שפת אמת/ברכות/ד/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שפת אמת TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ד TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
לקוטי שלמה
שפת אמת


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


דף ד' ע"א

בגמ' ר"א אמר כו' והכי קאמר משה לישראל למחר כחצות הלילה כי האידנא כו'. לא מצאתי שום פי' לדברי גמ' אלו. היכן מצינו שאמר מרע"ה זאת לישראל והלא לפרעה אמרו. וגם היתכן שאמרו בליל י"ג הלא פרשת החודש אמר להם קודם עשור לחודש א"כ יהי' פרשה זאת שהתרה לפרעה במכת בכורות מאוחר לפרשת החודש. והלא אחר מכת חושך קרא פרעה למשה ואז א"ל לא אוסיף ראות פניך כו' (שמות י כט) כמבואר בפרשה [ומיד נאמרה לו פרשה זו בעמדו לפני פרעה כמ"ש רש"י שם] וצ"ע [אך בפנים יפות (שם) בפסוק נטה ידך פי' דאה"נ דמכת חושך הי' אחר עשור לחודש ע"ש]:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף