שאלות חזרה/ברכות/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף ד[edit]

האם דוד ומשה ידעו מתי חצות?


לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני, מדוע היה סבור דוד שהוא חסיד?


לגבי מה ראינו שיש לחשוש שמא יגרום החטא (3)?


האם צריך לסמוך גאולה לתפילה ומדוע?


בכמה תעופות עפים המלאכים?