הרחב דבר/שמות/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

הרחב דבר TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png ד

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ובספרי פרשת בהעלותך תניא עה״פ ויאמר ה׳ פתאם אל משה וגו׳ רשב״מ א׳ בפתאום נתיירא משה ובפתאום נדבר עמו. וביארנו בס׳ במדבר שם ובביאור הספרי דשם נענש ע״ז הניסה שלא הי׳ לפי כבוד ה׳. אבל משום שהי׳ פתאום נתיירא משה. כך הגיע עונשו להפחידהו פתאום. והנה במשנה שבת פ״ב תנן המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני עובד כוכבים מפני לסטים מפני רוח רעה מפני חולה שיישן פטור. ופי׳ הגמ׳ הא דמפני החולה. דמיירי בחולה שיש בו סכנה ופטור ומותר. וכפירש״י דה״ה לשאר פטורי דמתניתין וכ״ה בירושלמי אבל בפי׳ המשניות להרמב״ם לא פירש כן אלא דוקא בחולה הכי. משא״כ באידך מילי הוא כמשמעו פטור והוא פלא. וצ״ל דמיירי באין בו סכנה. ומ״מ פטור שמיירי שעשה מפני פחד פתאום. וה״ז דומה לאונס. ואין בו קרבן. וזה הענין הי׳ כאן במשה שברח מפני פחד פתאום:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.