שפת אמת/ברכות/ו/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שפת אמת TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ו TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
גליון מהרש"א
רש"ש
שפת אמת


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


דף ו' ע"א

בגמ' תניא אבא בנימין אומר כו' במקום רנה שם תהא תפלה. פי' רש"י בבהכנ"ס כו' בנעימת קול ערב. וי"ל עוד כי תפלת רבים אף הבקשות נקראו רנה ושבח וכבוד ברוב עם הבאין לבקש ממלכו של עולם על צרכיהם. או י"ל כפשוטו לשון רנה על הרמת קול שיש ברוב עם. גם יש לפרש כי באמת התפלות שנסדרו בכל יום הם שבח להבורא ית' ונקראו רנה. והמכוון בכאן על תפלה של יחיד שמבקש את הנצרך לו לפי השעה וכשכולל עצמו בבקשת הרבים בבהכנ"ס נשמע בקשתו ג"כ כדכתיב אל הרנה ואל התפלה כנ"ל:


שם בגמ' עשרה קדמה שכינה ואתיא תלתא עד דיתבי. פי' רש"י קודם שיהיו כל העשרה. ולפי פשט לשון הגמ' הי' נראה לפרש שקדמה קודם התחלת התפלה תיכף כשבאו עשרה. ובתלתא עד דיתבי לדין וכדאמרינן בעלמא אימתי התחלת דין משיתעטפו הדיינין ופי' רש"י שם כשפותחין בדין מאימת השכינה ע"ש פ"ק דשבת (י.) ועי' מ"ש לקמן:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף