שפת אמת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

על התורה[edit]

בראשית[edit]

פרשת בראשיתפרשת נחפרשת לך לךפרשת ויראפרשת חיי שרהפרשת תולדותפרשת ויצאפרשת וישלחפרשת וישבפרשת מקץפרשת ויגשפרשת ויחי.

שמות[edit]

פרשת שמותפרשת ואראפרשת באפרשת בשלחפרשת יתרופרשת משפטיםפרשת שקלים פרשת תרומהפרשת תצוהפרשת כי תשאפרשת פרה פרשת ויקהלפרשת פקודי.

ויקרא[edit]

פרשת ויקראפרשת צופרשת שמיניפרשת תזריעפרשת מצורעפרשת אחרי מותפרשת קדושיםפרשת אמורפרשת בהרפרשת בחוקותי.

במדבר[edit]

פרשת במדברפרשת נשאפרשת בהעלותךפרשת שלח לךפרשת קרחפרשת חקתפרשת בלקפרשת פינחספרשת מטותפרשת מסעי.

דברים[edit]

פרשת דבריםפרשת ואתחנןפרשת עקבפרשת ראהפרשת שופטיםפרשת כי תצאפרשת כי תבואפרשת ניצביםפרשת וילךפרשת האזינופרשת וזאת הברכה.

על המועדים[edit]

על הש"ס[edit]