רלב"ג - ביאור המילות/שמות/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

רלב"ג - ביאור המילותTriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png ו

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ג[edit]

באל שדי. ר"ל באל שדי במציאותו להשפיע מה שיצטרך לנמצאות באופן היותר שלם וכאלו יאמר שהוא נראה לאבות בזה השם שאם לא יתכן שיהיה מה שייעד להם מצד הסדור המסודר באמצעו' הגרמי' השמימיי' הנה הוא יביא להם זה הטוב מפאת הסדור המסודר מההשגח' האלהית אשר דבקה באבו' הקדושי' מפני השגחה הכוללת הנה תהיה מפני ההשגחה האלהית אשר תדבק לדבקים בו והנה ביארנו זה בשלמות בששי מספר מלחמו' יי':

ושמי יי' לא נודעתי להם. ר"ל לישראל והרצון בזה כי בעת ששמי שהוא יי' לא נודע לישר' כמו שהו' נודע עתה על ידך במה שלמדת ידך אותו לזקני ישר' הנה עם כל זה הייתי משתדל להקים אתם בריתי שהיה עם האבות לתת להם רץ כנען ארץ מגוריהם אשר גרו בה והנה קראה ארץ מגוריהם מפני האבו' שגרו בה כמו שאמ' על יצחק רק את בני לא תשוב שמה בעבור אברהם שיצא משם ויותר נפלא מזה שכבר שמעתי גם כן נאקת בני ישר' קודם שהיה שמי נודע להם כמו שנזכר בפרשה הקודמת ובהיות הענין כן הו' מבואר שהם יותר ראויי' עתה שתדבק בהם השגחתי לפי ששמי יי' נודע ביניהם. ולזה ראוי שתבטח שאני אקיים מה שהבטחתיך והנה אמר ושמי יי' לא נודעתי להם ולא אמר ושמי יי' לא נודע להם להעיר על ששמו הוא עצמו ועצמו הוא שמו וזה כי בנמצ' המורכב יקרה שיהיה הגדר בלתי הנגדר באופן מה לפי שהנגדר הוא אחד ובגדר ימצא הרבוי מה כמו שיתבאר באלהיות ואולם השם יתעלה הוא אחד פשוט מכל הפנים ולזה יהיה עצמו ושמו דבר אחד מכל הפנים:

ח[edit]

אשר נשאתי את ידי. ר"ל אשר נשבעתי טעם כי אשא אל שמים ידי:

ט[edit]

וידבר משה כן אל בני ישראל. הנה לפי דעתי משה אמר זה לישראל בלא אמצעות אהרן כי כן צוהו השם יתע' במה שאמר לו לכן אמור לבני ישראל:

יא[edit]

בא דבר אל פרעה. בזולת אמצעות אהרן ולכן אמר משה הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים. והנה הרצון בערל שפתים סתום הדבור ר"ל שננעלו שערי הדבור לפניו כמשפט מי שאינו איש דברים ולזה ביאר במה שאחר זה ידבר יי' אל משה ואל אהרן בכל מה שצוה לאמ' לישראל ולפרעה הרצון בזה שהדבור היה מאתו יתע' למשה שיאמ' זה לאהרן והוא היה המליץ בינו ובין מי שישלחהו השם לדבר אליו והנה אחר שהזכיר תולדו' אהרן ומשה שב לבאר זה שנית:

כו[edit]

הוא אהרן ומשה. מפני שהיה מדבר עתה בתולדות אהרן הקדים אהרן למשה ועוד שהוא היה גדול ממנו והנה אחר זה כשתארם כשהם מדברים אל פרעה הקדים משה לאהרן כי משה היה העקר בזה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.