חזקוני/דברים/כח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

חזקוני TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כח

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ב[edit]

ובאו עליך כל וגו׳‎ ולא תטרח לחזר אחריהם.

ג[edit]

ברוך אתה בעיר בכל מיני סחורה. ד״‎א ברוך אתה בעיר שתכניס תבואתך לעיר.

בשדה בזריעה ובנטיעה.

ו[edit]

ברוך אתה בבאך, בצאתך למלחמה, כענין שנאמר אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם.

ט[edit]

יקימך יעמידך.

י[edit]

וראו כל עמי הארץ וגו׳‎ עליו נאמר כל אשר יקרא בשם ה׳‎ ימלט.

כי שם ה׳‎ נקרא עליך שיהא הוא קרוי ה׳‎ אלוקי ישראל כשיקימך לו לעם, דוגמא כי שמך נקרא על עירך ועל עמך.

וראו לשון הבנה כמו ולבי ראה הרבה חכמה ודעת.

יב[edit]

והלוית גוים רבים שפירותיהן יהיו נרקבים.

טז[edit]

ארור כמו שבברוך אמר לשון שפע והצלחה כך בארור לשון חסרון והפסד, וכן תרגם אונקלוס לשון צרעת ממארת סגירת מחסרא.

כ[edit]

ואת המגערת אני גוער בתבואות והם נמנעות לצאת, וכן הנני גוער לכם את הזרע.

כב[edit]

ובחרב אין זה חרב ממש אלא לשון חורב ויובש.

כג[edit]

נחשת כנחושת וכן ברזל. ובת״‎כ למפרע ליתן את האמור של זה בזה.

כד[edit]

אבק ועפר הרוח הרגיל להביא מטר השמים יבוא בחוזק ויוריד אבק ועפר מעל ראשי ההרים ויהפוך שרשי האילנות למעלה.

אבק האל״‎ף בקמץ.

כו[edit]

ואין מחריד אין חושש לינתן לקברו מרוב צרות שאילו היו חרדים היו שואלים לקבורה. ד״‎א ואין מחריד לעוף ולבהמה.

כז[edit]

ובטחורים הם צריבים היוצאים ממקום הנסתר לפיכך כתיב בעפלים לשון ויבא אל העופל, ונקראו פי״‎ק בלע״‎ז.

אשר לא תוכל להרפא אחר שהקב״‎ה מכה מי ירפא.

כט[edit]

כאשר ימשש העור באפלה כי הוא ירא מאד שהרי כשהוא במקום שיש אורה אחרים רואים ומצילין אותו מן הפחתים ומן הבורות.

ל[edit]

אשה תארש וגו׳‎ לפי שדרך בני אדם לחכם לבנות בית ואח״‎כ לוקח שדה ואח״‎כ לוקח אשה כמש״‎כ בפרשת שופטים מי האיש אשר בנה בית או מי האיש אשר נטע כרם ומי האיש אשר ארש אשה והלך זה השוטה ושינה הענין יקולל לפי מעשיו.

לב[edit]

בניך ובנתיך נתנים לעם אחר זו אשת אב שמושלת על בני אותה שמתה מריעה להם.

וכלות לשון כלתה נפשי.

לג[edit]

יאכל עם אשר לא ידעת לא יחזיקו לך טובה כי אינם מכירך.

מד[edit]

הוא יהיה לראש שהרי כן כתיב עבד לוה לאיש מלוה.

מט[edit]

כאשר יראה הנשר זו היא מלכות כדכתיב בכל שנה קדמתא כאריא גפין דנשרא לה.

גוי אשר לא תשמע לשנו ולא תוכל להתחנן ולהתפשר עמו ועוד שיהיה עז פנים ואכזר.

נ[edit]

גוי עז פנים זו מלכות רומי כדכתיב ובאחרית הימים ככלות הפושעים יעמוד מלך עז פנים.

נד[edit]

אשר יותיר האויב.

נט[edit]

והפלא באל״‎ף.

רעים ונאמנים ארוכים ומקוימים כמו ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם, וכן ותקעתיו יתד במקום נאמן שתרגם יונתן באתר קיים.

ס[edit]

את כל מדוה כתיב בה״‎א.

סא[edit]

אשר לא כתוב הכשדים היו לוקחים בחורי ישראל היפים וקושרין אותם בכרעי מטותיהם ומשמשים מטותיהם כדי שתהיינה נשותיהם מסתכלות בהן בשעת תשמיש ותאוו להם וילדו כמותם, פעם אחד אמר חד לחבריה הא היכא כתיב אמר ליה זהו גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב וגו'.

סה[edit]

[לב רגז לב מפחד].

סח[edit]

והשיבך ה׳‎ מצרים באניות שהרי נחל מצרים מפסיק בין ארץ מצרים ובין ארץ ישראל כמו שפרש״‎י בפ׳‎ מסעי.

באניות מכה קשה לפי שמכניסין בהן הכל זקן בחור נשים בתולות טף שאין יכולין ללכת ברגליהם.

סט[edit]

אשר צוה ה׳‎ את משה גם תוכחות אלו נאמרו על פי הדבור.

מלבד הברית פרש״‎י קללות שבמשנה תורה שנאמרו בסיני כמו ששנו רבותינו במסכת סוטה כל המצות האמורות בתורה נאמרו ונשנו ונשתלשו ובכל פעם שנאמרו נתנו כולם בברוך ובארור הוא שפרש״‎י קללות שבמשנה תורה שנאמרו בסיני.

אשר כרת אתם בחרב אלו תוכחות שבפ׳‎ בחוקתי שכתוב בסופן ביד משה והיינו חורב.


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.