הרחב דבר/בראשית/יח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

הרחב דבר TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png יח

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


והודיע הכתוב כ״ז ללמדנו. שאין לאדם להתפלל על איזה דבר רק בתוך תפלה קבועה שאז הוא עת רצון. והיינו דאי׳ בעבודת כוכבים ד״ח ה״ק קרא אימתי תפלה לעני כי יעטוף בזמן שלפני ה׳ ישפוך שיחו פי׳ בזמן תפלה קבועה שנקרא שיח כמש״כ התוס׳ שם. ומש״ה לא הקדים אברהם כאן שבח לתפלה כדין. היינו משום שהיה בתוך תפלה קבועה שיש בו שבח כפירש״י שם וכ״ז למדנו מכאן דה׳ אמר אל אברהם בשעת הילוכו לשלחם. ומ״מ לא עמד לבקש עד שגמר הלוי׳ ועמד בתפלת מנחה אז ואברהם עודנו עומד ומתפלל ויגש לצורך השעה. וכך עשה ישעיה הנביא דכתיב במ״ב י״ט ויאמרו אליו וגו׳ ויבאו עבדי חזקיהו וגו׳ ולכאורה מה זו ביאה הרי כבר באו אצלו. אלא משום שלא יכול ישעיה להתפלל מיד עד בוא זמן תפלה קבועה ע״כ הלכו משם וחזרו ובאו. ועי׳ להלן ל״ב י׳ ביעקב שהקדים שבח לצרה. ומבואר שלא היה בתוך תפלה קבועה. וביארנו שם הטעם משום שהיה השעה נחוצה ולא היה יכול להמתין על עת תפלה קבועה. וכ״ז מבואר ג״כ בקראי דחנה. דהתפללה וקולה לא נשמע ולמדו בזה הלכתא גברוותא דאסור להתפלל בקול. וקשה הרי לא מצינו שאסור להתפלל בקול אלא ש״ע ולא שארי תפלות ובקשות. ומה זה שייך לתפלת חנה. ותו ק׳ וכי אפשר שלא ידע עלי הכה״ג זה הדין ובל״ס שהיה הדין מקובל מכבר ורק אנו למדים מקראי דחנה וא״כ מה זה תמה עלי עליה. אלא כך הדבר דחנה באמת התפללה ש״ע והכי מבואר במדרש והובא בי״ש בתפלת חנה. ובאשר היה מיד אחרי אכלה ואחרי שתה לא הגיע עוד זמן תפלת הצבור במנחה קטנה ע״כ כסבור עלי שאינה מתפללת ש״ע אלא תפלה נחוצה לצורך שעה. וא״כ שפיר תמה בשתים. חדא על שהיא מארכת ומרבה דברים ולפני הקב״ה יש להיות דברים מעטים כמאמר הכתוב בקהלת על כן יהיו דבריך מעטים. ושנית אמאי קולה לא ישמע. והשיבה כי מרוב שיחי וכעסי דברתי עד הנה. פי׳ שיחי הוא שמ״ע וכעסי הוא צרתי. ואמרה בלשון כעסי לרמז דמש״ה לא יכלה להמתין על תפלת הצבור שכעסה על פנינה הציקה להקדים תפלתה לשל צבור. ומש״ה דברתי עד הנה. מיהו בגמ׳ לא הביאו זה הלימוד מקראי דחנה דיש לבקש דוקא בש״ע. משום דזה כבר למדו מקראי דא״א וע״ע מש״כ להלן מ״ח כ״ב ובס׳ שמות ל״ב י״א:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.