רש"י/דברים/יט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס
תרגום יונתן


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png יט

ג[edit]

תכין לך הדרך. מקלט, מקלט היה כתוב על פרשת דרכים (מכות י'):

ושלשת את גבול ארצך. שיהא מתחלת הגבול עד העיר הראשונה של ערי מקלט כשעור מהלך שיש ממנה עד השניה וכן משניה לשלישית וכן מן השלישית עד הגבול השני של ארץ ישראל (שם ט'):

ה[edit]

ונדחה ידו. כשבא להפיל הגרזן על העץ, ותרגומו ותתמריג ידיה, לשון ונשמטה ידו להפיל מכת הגרזן על העץ, כי שמטו הבקר (שמואל ב ו') תרגם יונתן ארי מרגוהי תוריא:

ונשל הברזל מן העץ. יש מרבותינו אומרים נשמט הברזל מקתו, ויש מהם אומרים שישל הברזל חתיכה מן העץ המתבקע והיא נתזה והרגה (מכות ז'):

ו[edit]

פן ירדף גאל הדם. לכך אני אומר להכין לך דרך וערי מקלט רבים:

ח[edit]

ואם ירחיב … כאשר נשבע. לתת לך ארץ קיני וקנזי וקדמוני:

ט[edit]

ויספת לך עוד שלש. הרי תשע, שלוש שבעבר הירדן ושלוש שבארץ כנען ושלוש לעתיד לבא (ספרי):

יא[edit]

וכי יהיה איש שנא לרעהו. על ידי שנאתו הוא בא לידי וארב לו , מכאן אמרו עבר אדם על מצוה קלה, סופו לעבר על מצוה חמורה, לפי שעבר על לא תשנא (ויקרא יט), סופו לבא לידי שפיכות דמים, לכך נאמר וכי יהיה איש שנא לרעהו וגו', שהיה לו לכתב וכי יקום איש וארב לרעהו והכהו נפש (ספרי):

יג[edit]

לא תחוס עינך. שלא תאמר הראשון כבר נהרג, למה אנו הורגים את זה ונמצאו שני ישראלים הרוגים (שם):

יד[edit]

לא תסיג גבול. לשון נסגו אחור (ישעיהו מ"ב), שמחזיר סימן חלקת הקרקע לאחור לתוך שדה חברו למען הרחיב את שלו. והלא כבר נאמר לא תגזל (ויקרא יט), מה תלמוד לומר לא תסיג למד על העוקר תחום חברו שעובר בשני לאוין. יכול אף בחוץ לארץ ת"ל בנחלתך אשר תנחל וגו' , בארץ ישראל עובר בשני לאוין, ובחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לא תגזל (ספרי):

טו[edit]

עד אחד. זה בנה אב, כל עד שבתורה שנים אלא אם כן פרט לך בו אחד (סנהדרין ל'):

לכל עון ולכל חטאת. להיות חברו נענש על עדותו, לא ענש גוף ולא ענש ממון, אבל קם הוא לשבועה. אמר לחברו תן לי מנה שהלויתיך, אמר לו אין לך בידי כלום ועד אחד מעידו שיש לו, חיב לשבע לו (שבועות מ'):

על פי שני עדים. ולא שיכתבו עדותם באגרת וישלחו לבית דין, ולא שיעמד תרגמן בין העדים ובין הדינים (ספרי):

טז[edit]

לענות בו סרה. דבר שאינו, שהוסר העד הזה מכל העדות הזאת. כיצד שאמרו להם והלא עמנו הייתם אותו היום במקום פלוני (מכות ה'):

יז[edit]

ועמדו שני האנשים. בעדים הכתוב מדבר ולמד שאין עדות בנשים, ולמד שצריכין להעיד עדותן מעומד (שבועות ל'):

אשר להם הריב. אלו בעלי הדין:

לפני ה'. יהיה דומה להם כאלו עומדין לפני המקום, שנאמר (תהילים פ"ב) בקרב אלהים ישפט (סנהדרין ו'):

אשר יהיו בימים ההם. יפתח בדורו כשמואל בדורו, צריך אתה לנהג בו כבוד:

יח[edit]

ודרשו השפטים היטב. על פי המזמין אותם, שבודקים וחוקרים את הבאים להזימם בדרישה וחקירה:

והנה עד שקר העד. כל מקום שנאמר עד, בשנים הכתוב מדבר:

יט[edit]

כאשר זמם. ולא כאשר עשה, מכאן אמרו הרגו אין נהרגין (מכות ה'):

לעשות לאחיו. מה תלמוד לומר לאחיו למד על זוממי בת כהן נשואה שאינן בשרפה אלא כמיתת הבועל שהיא בחנק, שנאמר (ויקרא כא) היא באש תשרף, היא ולא בועלה, לכך נאמר כאן לאחיו , כאשר זמם לעשות לאחיו, ולא כאשר זמם לעשות לאחותו, אבל בכל שאר מיתות השוה הכתוב אשה לאיש וזוממי אשה נהרגין כזוממי איש, כגון שהעידוה שהרגה את הנפש, שחללה את השבת, נהרגין במיתתה, שלא מעט כאן אחותו אלא במקום שיש לקים בהן הזמה כמיתת הבועל (ספרי. סנהדרין צ'):

כ[edit]

ישמעו ויראו. מכאן שצריכין הכרזה, איש פלוני ופלוני נהרגין על שהוזמו בבית דין (סנהדרין פ"ט):

כא[edit]

עין בעין. ממון, וכן שן בשן וגו' (ספרי. בבא קמא פ"ד):


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.