רש"י/במדבר/ח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
בכור שור
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png במדבר TriangleArrow-Left.png ח

ב[edit]

בהעלתך. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנכת הנשיאים חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות (עי' תנחומא):

בהעלתך. על שם שהלהב עולה, כתוב בהדלקתן לשון עליה, שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה (שבת כ"א), ועוד דרשו רבותינו מכאן שמעלה היתה לפני המנורה, שעליה הכהן עומד ומטיב (ספרי):

אל מול פני המנורה. אל מול נר האמצעי, שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה (עי' מנחות צ"ח):

יאירו שבעת הנרות. ששה שעל ששת הקנים, שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי, הפתילות שבהן, וכן שלשה המערביים ראשי הפתילות למול האמצעי, ולמה כדי שלא יאמרו, לאורה הוא צריך (עי' תנחומא):

ג[edit]

ויעש כן אהרן. להגיד שבחו של אהרן שלא שנה (ספרי)[1]:

ד[edit]

וזה מעשה המנרה. שהראהו הקב"ה באצבע, לפי שנתקשה בה, לכך נאמר וזה:

מקשה. בטדי"ץ בלעז, לשון דא לדא נקשן (דניאל ה'), עשת של ככר זהב היתה, ומקיש בקרנס, וחותך בכשיל, לפשט אבריה כתקנן, ולא נעשית אברים אברים ע"י חבור (עי' ספרא):

עד ירכה. ירכה היא השדה שעל הרגלים, חלול, כדרך מנורות כסף שלפני השרים:

עד ירכה עד פרחה. כלומר גופה של מנורה כלה וכל התלוי בה:

עד ירכה. שהוא אבר גדול:

עד פרחה. שהוא מעשה דק שבה, הכל מקשה. ודרך עד לשמש בלשון זה, כמו מגדיש ועד קמה ועד כרם זית (שופטים ט"ו):

כמראה אשר הראה וגו'. כתבנית אשר הראהו בהר, כמו שנאמר (שמות כה), וראה ועשה בתבניתם וגו' (ספרי):

כן עשה את המנרה. מי שעשאה. ומ"א, על ידי הקב"ה נעשית מאליה (תנחומא):

ו[edit]

קח את הלוים. קחם בדברים, אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום:

ז[edit]

הזה עליהם מי חטאת. של אפר הפרה מפני טמאי מתים שבהם:

והעבירו תער. מצאתי בדברי רבי משה הדרשן לפי שנתנו כפרה על הבכורות שעבדו ע"ז, והיא קרויה זבחי מתים, והמצרע קרוי מת, הזקיקם תגלחת כמצורעים:

ח[edit]

ולקחו פר בן בקר. והוא עולה, כמו שכתוב ועשה כו' ואת האחד עלה, והוא קרבן צבור בע"ז:

ופר שני. מה ת"ל שני לומר לך מה עולה לא נאכלת, אף חטאת לא נאכלת. ובזו יש סמך לדבריו בת"כ. ואומר אני שהוראת שעה היתה, ששעיר היה להם להביא לחטאת ע"ז עם פר העולה:

ט[edit]

והקהלת את כל עדת. לפי שהלוים נתנים קרבן כפרה תחתיהם, יבאו ויעמדו על קרבנם ויסמכו את ידיהם עליהם:

יא[edit]

והניף אהרן את הלוים תנופה. כדרך שאשם מצרע טעון תנופה חי. שלש תנופות נאמרו בפרשה זו: הראשונה, לבני קהת, לכך נאמר בם והיו לעבד את עבדת ה', לפי שעבודת קדש הקדשים עליהם, הארון והשלחן וגו'. השניה, לבני גרשון, לכך נאמר בם תנופה לה', שאף עליהם היתה עבודת הקדש, יריעות וקרסים הנראות בבית קדש הקדשים, והשלישית, לבני מררי:

טז[edit]

נתנים נתנים. נתונים למשא, נתונים לשיר:

פטרת. פתיחת:

יז[edit]

כי לי כל בכור. שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי, עד שטעו בעגל, ועכשו ואקח את הלוים:

יט[edit]

ואתנה וגו'. חמשה פעמים נאמרו בני ישראל במקרא זה, להודיע חבתן, שנכפל אזכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה חמשי תורה, וכך ראיתי בב"ר:

ולא יהיה בבני ישראל נגף. שלא יצטרכו לגשת אל הקדש, שאם יגשו יהיה נגף:

כ[edit]

ויעש משה ואהרן וכל עדת וגו'. משה העמידן ואהרן הניפן, וישראל סמכו את ידיהם:

כב[edit]

כאשר צוה ה' כו' כן עשו. להגיד שבח העושין והנעשה בהן, שאחד מהם לא עכב:

כד[edit]

זאת אשר ללוים. שנים פוסלים ואין המומין פוסלים בהם (ספרי. חולין כ"ד):

מבן חמש ועשרים. ובמקום אחר אומר מבן שלשים שנה (במדבר ד'), הא כיצד מבן כ"ה בא ללמד הלכות עבודה ולומד חמש שנים ובן שלשים עובד, מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו בחמש שנים שוב אינו רואה (ספרי. חולין כד.):

כה[edit]

ולא יעבד עוד. עבודת משא בכתף, אבל חוזר הוא לנעילת שערים ולשיר ולטען עגלות, וזהו ושרת את אחיו, עם אחוהי, כתרגומו:

כו[edit]

לשמר משמרת. לחנות סביב לאהל ולהקים ולהוריד בשעת המסעות:


< הקודם · הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

  1. לשון הספרי לפנינו (פסקא ס): להודיע שבחו של אהרן שכשם שאמר לו משה כן עשה.