שיחת משתמש:אוצר האוצר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רש"י על התורה[edit]

שלום, אני ממשיך את הפרויקט שלך בוויקרא, אם אתה רוצה להמשיך, פשוט תמשיך ואני אתקפל. אויצרניק (שיחה) 11:39, 12 במרץ 2018 (UTC)

אני רואה שבסוף לא? באתי כדי להמשיך וראיתי את הודעתך. אז אני אמשיך. יום טוב! אוצר האוצר (שיחה) 16:34, 12 במרץ 2018 (UTC)

להעיר מכאן: https://beta.otzar.org/#/b/170465/p/36/t/16370.20061752488903917/fs/0/start/0/end/0/c/1646547705518. עכ"פ (שיחה) 08:24, 6 במרץ 2022 (IST)

עכ"פ, מעניין מאד. אקרא. מכל מקום ודאי טוב ברלינר מכלום. וכדרכו של האוצר, תמיד יהיה אפשר לתקן. בכל אופן כמובן שלא אסיר משהו על פיו. יישר כח. אוצר האוצר (שיחה) 12:11, 6 במרץ 2022 (IST)

רי פערלא[edit]

המשכתי אותך בהעלאת הטקסט, כדי להראות לך את התבנית החדשה {{פורסם בנחלת הכלל}}. אותה נצרף מעכשיו בתחתית כל דף שבו טקסט שהועתק ממקור חיצוני (כמובן רק ממקור שבו מוצהר שהטקסט משוחרר ברשיון חופשי בנחלת הכלל). האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 09:09, 14 במרץ 2018 (UTC)

עוד באותו עניין, אין בכלל כל כך הרבה לאוין בסהמ"צ לרס"ג... האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 23:37, 19 במרץ 2018 (UTC)
התנגשות: אני בדיוק הולך לטפל בזה, הרשימה הקודמת הייתה אוטומטית בלי הספר מולי. תודה על העירנות (ועל העירות בכלל בשעה כזו. לילה טוב). אוצר האוצר (שיחה) 23:38, 19 במרץ 2018 (UTC)

רע-ער וכדומה[edit]

שלום שלום. ראה עריכתי האחרונה בדף האינדקס משנה ברורה/אורח חיים, התופעה נפוצה בעוד מקומות ולא רק בהחלפה הזו, אז כשדף כזה אדום, זה לא בטוח שהוא לא קיים וכדאי לבדוק ולתקן את הקישור. אויצרניק (שיחה) 11:53, 3 באוקטובר 2018 (UTC)

פורטל:חנוכה[edit]

אוצר האוצר שלום וברכה, כמה וכמה משתמשים עמלים סביב פורטל:חנוכה, ראיתי שאתה מעלה כסדר סימנים ממשנה ברורה, ושבחגים העלית מעניני דיומא, יהיה אכפת לך זמנית להקדים את העלאת סימני הלכות חנוכה להלכות שבת? או "מזה וגם מזה אל תנח ידך"... ברכות ותודות. נאשער (שיחה) 20:06, 16 באוקטובר 2018 (UTC)

ראיתי. תודה בכל זאת על ההפניה, חשבתי שמוקדם מדי, אבל אם זה יתרום לפורטל - אדרבה ואדרבה. מיד מעלה משהו. אוצר האוצר (שיחה) 22:17, 16 באוקטובר 2018 (UTC)
הוספתי עוד. יש לך מושג לאיפה נעלמו יודע ספר ואויצרניק? הם גם קצת השקיעו בחנוכה ופתאום חדלו וחבל. אוצר האוצר (שיחה) 14:11, 19 באוקטובר 2018 (UTC)

התנצלות[edit]

עשיתי את ההחלפה הזאת בצורה מכנית, אחרי שהמערכת הכניסה את התבנית הזו לתוך סרגל הצד, תכננתי לעבור אח"כ לפי נפח העריכות ולראות אם משהו התפספס. תודה על התיקון. אויצרניק (שיחה) 07:58, 10 במרץ 2019 (UTC)

הלכות פסח[edit]

עבודה יפה והספקים נאים! כה לחי. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 18:47, 13 במרץ 2019 (UTC)

תודה, חן חן. אני במקביל מכין עוד הרבה קישורים חדשים לפתחי תשובה יורה דעה. אוצר האוצר (שיחה) 17:45, 14 במרץ 2019 (UTC)

הפניות למשנה ברורה[edit]

ערב טוב, בדף שולחן ערוך/אורח חיים/שכז הוספתי קישורים לס"ק במשנה ברורה, אבל משום מה זה לא עובד. מה אפשר לעשות עם זה? מצולות ים (שיחה) 19:39, 4 בספטמבר 2019 (UTC)

אני מתקן מיד. משמיא אתרע מזלך שהערב השתמשתי באתר, שלא על מנת לכתוב בו, ופתאום ראיתי התרעה על שיחה נכנסת... אוצר האוצר (שיחה) 19:40, 4 בספטמבר 2019 (UTC)
ברוך ה' יום יום, כי לעולם חסדו :) תודה רבה ולילה טוב. מצולות ים (שיחה) 19:42, 4 בספטמבר 2019 (UTC)
סייעתא דשמיא מיוחדת של העוסקים בהרבצת תורה. אין הסבר אחר. ישר ל"נפלאותיו לבני אדם" גרסת האוצר היהודי השיתופי. ובהזדמנות זו, נראה לי שזו הפעם הראשונה שאנו משוחחים, ארשה לעצמי לומר לך: כל הכבוד על הצטרפותך, כל ת"ח נוסף שמגיע לכאן, מוסיף חשק לכל שאר העורכים וזכות הרבים תלויה בו, זו הרגשתי. אוצר האוצר (שיחה) 19:44, 4 בספטמבר 2019 (UTC)

כפתור 'חתימה'[edit]

ראיתי שכתבת בעבר למשתמש 'מכון דעת זקנים' על האפשרות להשתמש ב'כפתור חתימה'. מהו והיכן מקומו אם יכול מר להחכימנו. תודה רבה. סיני ועוקר הרים (שיחה) 20:45, 15 בספטמבר 2019 (UTC)

אני לא זוכר משתמש כזה, אבל הכפתור נמצא בשורה העליונה של סרגלי הכלים במצב עריכה, הכפתור הרביעי מימין, אחרי כתב מודגש, כתב נטוי, כתב מחוק. אוצר האוצר (שיחה) 20:49, 15 בספטמבר 2019 (UTC)

שלומך?[edit]

בוקר טוב, דומני שכבר תקופה ממושכת שאתה לא איתנו... מחכה לך אתה חלק בלתי נפרד מהפרוייקט. סיני ועוקר הרים (שיחה) 09:38, 28 בנובמבר 2019 (UTC)

סליחה על האיחור בתשובתי, אני מתכנן להמשיך להעלות משנ"ב ושו"ע, אבל שטף החיים נשא אותי. מגיע מדי פעם ומקווה למצוא יותר זמן להשקיע. אל תרפינה ידיכם ממלאכת הקודש. אוצר האוצר (שיחה) 20:05, 2 בדצמבר 2019 (UTC)

ישועות יעקב[edit]

שלום אוצר, זכור לי שטיפלת בשעתו בדפי הישועות יעקב שהעלה משתמש:פתחי לי. הוא העלה אתמול חלקית את ישועות יעקב/אורח חיים/תפט כנראה לכבוד ספירת העומר. התוכל לגשת לשם ולבצע את ההתאמות שעשית בשאר הדפים? זה יהיה תועלתי. אני שולח לך גם דוא"ל במקביל למקרה שלא עקבת כאן. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 05:36, 22 באפריל 2020 (UTC)

אנסה. אתם צריכים לטפל במערכת של שליחת הדוא"ל מתוך המערכת, הרי לא לעולם תזכרו את כתובות הדוא"ל של כל המשתמשים שמצטרפים. אוצר האוצר (שיחה) 12:12, 22 באפריל 2020 (UTC)

עיצוב כותרות בשולחן ערוך[edit]

ערב טוב, עבודתך מצויינת אך שים לב שביצעת שינוי מעיצובו של מאן דאמר, אני לא בטוח שהעיצוב של עוגנים עדיף על כותרות, ובכל מקרה ראוי לעשות צעד כזה בהסכמה או בפתיחת דיון באוצר:אולם דיונים. תודה וסליחה על ההתערבות. סיני ועוקר הרים (שיחה) 16:16, 30 באפריל 2020 (UTC)

סיני ועוקר הרים ערב טוב, שאצור עבורך רשימה של כל סימני השו"ע שהעליתי עד היום? בעיצוב דומה. הרציונל הוא שזה עיצוב מאוד נוח לספרי יסוד, שנלמדים גם ברצף, כמו שעשו ברמב"ם וששה סדרי משנה. אוצר האוצר (שיחה) 16:34, 30 באפריל 2020 (UTC)
הריני להצטרף לדעתו של אוצר האוצר, אכן עיצוב זה הרבה יותר נוח ללומד המצוי, ביצעת עריכה בצורה שונה רק משום שהדף הראשון שמצאתי היה בפורמט זה. ואני מקווה ללמוד במהרה איך עושים את העיצוב הנוכחי ולהעלות דפים נוספים כאלו. או שאמשיך ליצור בעיצוב הקודם, ואוצר האוצר יעצב מחדש? יותר נוח לך לעצב דף קיים כבר? עוזר לך דף קיים בעיצוב שונה? אשמח לתשובה. מאן דאמר (שיחה) 17:59, 30 באפריל 2020 (UTC)
אין לי הבדל. תודה על הכל. אוצר האוצר (שיחה) 18:16, 30 באפריל 2020 (UTC)

עיצוב המפתח[edit]

שלום וערב טוב, שוטטתי הערב באוצר ועיצבתי את הדף מפתח/קידושין/נח/ב כך שיהיה לו גם אינדקס למעלה. ואז ראיתי שגם כת"ר עיצב את הדף מפתח/קידושין/נט/א בצורה שונה מהמקור, אבל אני עדיין חושב שיש עדיפות למה שאני עשיתי, ואם יסכים כת"ר, אולי נקבע כך את העיצוב ונעשה כך גם בשאר הדפים הדומים. מצפה לתשובתו. אברהם ברוכוביץ (שיחה) 20:23, 10 במאי 2020 (UTC)

ברוכוביץ, ברוך הבא בצל קורתי. מה שעשית נהדר, למעשה הוא הרבה יותר יפה ומוצא חן בעיני! אוצר האוצר (שיחה) 12:15, 11 במאי 2020 (UTC)

משנה ברורה ושער הציון[edit]

שלום יקירי, מתי מסתערים על המשך המשנה ברורה? כמעט גמרת הכל אם אינני טועה. המתחיל במצוה אומרים לו (בכל הנימוס): גמור! הכל בחיוך, איך שנוח לך ומתי שאתה רוצה, כולנו מתנדבים פה בשעות שבין לבין למען הכלל. ואגב אורחא, שמח לספר לך על הפעלת {{שהצ}} וצירוף אחותה הקטנה {{שהצ-}}, שביחד מאפשרות ללחוץ על האות 'למעלה' במשנה ברורה ולרדת למקבילה בשער הציון, וחזור. ראה ותהנה. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 20:08, 18 במאי 2020 (UTC)

תאמין לי שאני רוצה, מערכת. הכל ענין של זמן, ולאחרונה (אולי בזכות האוצר) אני בעומס רב בעבודה. צר לי. אבל אשתדל. אני במקביל מעלה (כפי שאולי ראית) סימנים של שולחן ערוך עם תבניות מוכנות לכל הנושא"כ, וזה לוקח זמן רב. אוצר האוצר (שיחה) 06:49, 26 במאי 2020 (UTC)
תודה, תודה על אתמול ובכלל. לא התכוונתי להציק למצדיקי הרבים ככוכבים. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 07:31, 27 במאי 2020 (UTC)

שלום, היה מאד נחמד לראות אותך ממשיך אתמול. כל הכבוד ותודה רבה. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 09:42, 2 במרץ 2021 (IST)

תודה, אני מתכנן את השלמת השו"ע [!] אולי לקראת פסח אשלים את העלאת שו"ע פסח. אוצר האוצר (שיחה) 20:52, 2 במרץ 2021 (IST)

[edit]

שלום, אני רק מגיה פה ושם, אבל ראיתי שטרחת והעלית את Finger-pointing-icon-right-to-left.png, ותהיתי למה לא מספיקה שמופיעה כבר בחלק מהדפים. המגיה (שיחה) 19:05, 21 במאי 2020 (UTC)

המגיה, שלום. למען האמת לא הייתי מודע לקיומו של האייקון הקטן (איפה הוא נמצא???). אבל 'לאחר מעשה', האצבע שהעליתי עומדת יותר נכון בגובה השורה, אז אמשיך להשתמש בה. אוצר האוצר (שיחה) 06:50, 26 במאי 2020 (UTC)

מורה צדק - בציעת הפת[edit]

מוקדש לך על המאמץ. שבת שלום. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 19:07, 22 באפריל 2021 (IDT)

שו"ע חושן משפט[edit]

שלום, אתה מודע לכך שהטקסט של שוע למברג זמין בנחלת הכלל בספריא? אני חושב שאני יכול לשבץ את התבניות לפי המידע שם, ואז תוכל רק לעבור ולהגיה או לשבץ את התבנית של שער משפט שאינה שם במקום להקליד מתחילה את הכל. מה דעתך? מהדורה קמא (שיחה) 02:17, 16 ביולי 2021 (IDT)

אופס. נחמד לגלות כאן מישהו בשעות הללו, כמעט פרשתי לישון. אם זה בקלות - אדרבה ואדרבה, אני עובד בעצלתיים, אז ודאי עדיף כך, חסרון השו"ע ניכר, בעבר הייתי פעיל רציני בחזית הזו, והערב ראיתי שמישהו העיר על זה שוב אז התנערתי שוב לטפל בזה והכנתי 5 סימנים. לילה טוב ושבת שלום, ישועות ונחמות במהרה. מה שכן אבקש, אם אתה רואה שזה לא מסתדר לך, תכתוב לי כדי שזה לא יוזנח. אוצר האוצר (שיחה) 02:20, 16 ביולי 2021 (IDT)

תשובה מאהבה[edit]

מציאה נאה ביותר! סידרתי את הסרגל (כך שבשו"ת יוצג סרגל כללי ובשו"ע סרגל שו"ע) ועל הדרך שמתי לב שגם לנתיב חיים לא היה סרגל טושע עד כה, שזה ממש חבל. עכ"פ בזכותך סודר. ייש"כ גדול. השתתפו בעריכה והגהה! "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 09:26, 14 בנובמבר 2021 (IST)

תודה רבה. אני מעלה עכשיו מענין חנוכה. אוצר האוצר (שיחה) 22:02, 1 בדצמבר 2021 (IST)
מערכת, מה זאת? אני רואה שבקישורים שהכנת באינדקס תשובה מאהבה/אורח חיים - קראת לדפים על אורח חיים גליוני תשובה מאהבה/אורח חיים/א (למשל) אבל הסרגל קורא לתשובה מאהבה/אורח חיים/א ולא לגליוני... - מה לעשות? אוצר האוצר (שיחה) 22:36, 1 בדצמבר 2021 (IST)
אוצר האוצר, יישר כח גדול על העלאת הדפים על חנוכה! נפלא ביותר. את האמת אגיד שכ"כ הייתי טרוד שכלל לא זכרתי שעשיתי את השינוי הזה ל'גליוני תשובה מאהבה'. כעת משהערת לי על כך הפכתי בזכרוני, אני משער שהסיבה הייתה שיש המציינים לחלקים ב' וג' בתור 'אורח חיים' ו'יורה דעה' בהתאמה, ועלול להיווצר בלבול, לכן חשבתי לכנות את הקטעים שעל סדר השו"ע בין הסימנים, 'גליוני תשובה מאהבה', וכך יוסר הבלבול, כמובן שתהיה הפניה בתחילת ובסוף כל סימן, וכן הפניה בגליונים לסימנים שנדפסו סמוך או בתוך הגליונים, כפי שעשית יפה. אני אעביר עכשיו ברשותך את מה שעשית היום, ואם לא ישא חן בעיניך אנא כתוב לי כאן ונציע את השאלה לשיפוט כל שאר חברי בית המדרש הגדול דכאן כמקובל. שוב יישר כח! השתתפו בעריכה והגהה! "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 01:44, 2 בדצמבר 2021 (IST)
מערכת, לענ"ד זה מיותר שכן הסימנים של חלק ב, שרק ממנו מתחילים הגליונות, מתחילים בסימן ריב, אז אם מישהו יציין למשל לתשובה מאהבה או"ח תרע"א או תשובה מאהבה או"ח י"ג, אף אחד לא יוכל לחשוב על אפשרות אחרת. אוצר האוצר (שיחה) 11:03, 2 בדצמבר 2021 (IST)
ומה יעשה כב' ביום שידובר בו בסימן רלז? ראה מה שכתבתי זה לא מכבר בתשובה מאהבה#חלק שני. השתתפו בעריכה והגהה! "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 14:03, 2 בדצמבר 2021 (IST)
לא חשבתי על האמצע. מסכים ומבטל דעתי, אנא העבר את הדף החדש שיצרתי הבוקר. מקווה להקליד עוד בהמשך. אוצר האוצר (שיחה) 15:08, 2 בדצמבר 2021 (IST)

גליוני תשובה מאהבה/אורח חיים/כה[edit]

שים לב שהעליתי תשובה (אולי בהמשך עוד) תשובה מאהבה/ב/שא - יש שם באיזור סימנים שקשורים לפורים, כמו סימן תרצא-תרצב וכו', אז אם אתה מקליד שלא לפי סדר מסוים, אולי תרצה 'לקפוץ' לשם ואח"כ לחזור להתחלה? נאשער (שיחה) 20:58, 14 בדצמבר 2021 (IST)

תודה לך. אוצר האוצר (שיחה) 15:06, 23 בינואר 2022 (IST)

הלכות ברכת הנהנין[edit]

שלום, אני רואה שכב' ממשיך להעלות שו"ע או"ח יפה ומתוקן, האם אפשר יהיה לבקש לתת קדימה לסימנים רב ואילך, אני רוצה לייצר פורטל:ברכות הנהנין וזה ממש חסר שם. יישר כח! השתתפו בעריכה והגהה! "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 21:23, 5 בפברואר 2022 (IST)

סליחה על העיכוב, לא הייתי כאן. לא אכפת לי לעשות זאת, מיד אעלה סימן רב ואקווה בהמשך להעלות עוד. ראיתי שעלה גם ישועות יעקב לסימן או שניים ופסק - לכאורה כדאי לשים אותיות ציון גם לישועות יעקב, ולמשנה ברורה כמובן. אני פשוט לא לומד עכשיו הלכות ברכות אז רק הקלדתי בצמוד לשו"ע הרגיל הישן שיש לי ופתחתי קצת קיצורים וכדומה. אוצר האוצר (שיחה) 23:14, 9 בפברואר 2022 (IST)