משתמש:מצולות ים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

בינתיים מעיין ולומד... על הדרך מוסיף פה ושם הערות או יוצר ערכים.

להלן רשימת ערכים שיצרתי:

טומאת מת | וקל זועם בכל יום | מסעי בני ישראל בתוך יציאת מצרים | שעשה את הים הגדול | כתיבת סת"ם | לא תחנם | קנין אגב | אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהם חוץ | תשובה | נשיאי שבטי ישראל | ראש חודש


פרוייקטים[edit]

שדי חמד

בעזרת ה' אני מתעתד לעבור על ספר שדי חמד ככל שאספיק, ולהכניס לפחות את עיקרי הדברים כערכים מסודרים במרחב הערכים באוצר.

אני מזמין את כלל החברים להצטרף למיזם ומודה לחברים שכבר הצטרפו [סיני ועוקר הרים וברוך גמליאלי]. אשמח אם כל אחד יעלה כאן את הערכים שאותם הוא רוצה להעלות בכדי למנוע כפילויות מיותרות.